Bilder fra revisjonen 2016
Skrevet av
OTD
Publisert:
19/1/2017

Fotograf Kjell Inge Søreide fra Mediepartner besøkte oss under revisjonsstansen i september. Den årlige revisjonen av anlegget er en viktig aktivitet, som omfatter mange mennesker (og koster mange penger!). "Revisjon" i denne sammenheng handler ikke om regnskap og årsoppgjør, men derimot om store vedlikeholdsoppgaver som ikke kan utføres mens anlegget er i drift. I løpet av drøye to uker blir hele anlegget gjennomgått. Slitedeler skiftes ut, ovnen gjøres ren og alt settes i stand for å møte et nytt driftsår. Denne gangen hadde vi også 50 000-timers service på turbinen, som du vil se på noen av bildene. Bildene finner du her.