Feil om eiendomsskatt
Skrevet av
OTD
Publisert:
24/5/2013

Fædrelandsvennen omtaler dommen som nylig falt i Kristiansand tingrett, men får dessverre ikke helt med seg hva saken handler om. 

Som tidligere meldt på våre nettsider (les her) fremmet Returkraft to søknader i forbindelse med utskrivingen av eiendomsskatt i Kristiansand i 2011. 

Den ene var en søknad om fritak, fordi vi mente at Returkrafts virksomhet var av en slik art at den falt inn under fritaksavsnittet i eiendomsskatteloven.Dette var et enstemmig bystyre i Kristiansand enige med oss i. 

Den andre var en søknad om omtaksering, fordi vi mente at taksten på vår eiendom var fastsatt på feil grunnlag. Vi fikk aldri noen begrunnelse for denne taksten, men ble derimot henvist til rettsapparatet hvis vi ikke var fornøyd. Vi har nå hatt en runde i retten, og konstaterer at tingretten ikke er enige med oss her. 

Dommen er ikke rettskraftig, men vil om den blir stående medføre at eiendomsskattetaksten for Returkraft blir liggende fast i ti år. Dommen påvirker ikke bystyrets fritaksvedtak, men fordi slike fritak bare gis for ett år om gangen (mens taksten altså står i 10 år) har vi ment at det var viktig at taksten var riktig. 

Fædrelandsvennens henvisning til Skattedirektoratets brev av 1.juli 2011 er forøvrig helt tullete. Det brevet handler om selskapets generelle skatteplikt, og har ingenting med eiendomsskatten å gjøre. I tillegg har Skattedirektoratet fattet et nytt vedtak, som opphever brevet av 1.juli 2011.