Mye skjer på besøksfronten
Skrevet av
BW
Publisert:
7/5/2014

Det skjer mye på Returkraft om dagen. Flere dager i uka får vi besøk av skoleklasser, universiteter, bedrifter, foreninger og/eller barnehager. Kalenderen er fullbooket med skolebesøk og nå har vi kun 4 dager ledig på i juni for førskolebarn. Da inviterer vi til sommerverksted hvor barn skal få være med på å fylle opp den magiske kofferten med skatter de finner i prosesshallen og deretter lage flott ting fra noe som normalt ville blitt søppel. Er dette noe for en barnehage du kjenner, kan en melde seg på verksted på vår besøksportal

Vi har et slagord hos oss som setter fokus på det vi gjør: "Vi brenner for miljøet".

Dynga

Vi tilbyr flere undervisningsopplegg og for videregående skoler ønsker vi å sette et fokus på bærekraftig utvikling i forhold til avfall og energi. Da Returkraft ble bygd, satset Agder på miljø. Vi vil invitere unge til lære om energigjenvinning og avfallshåndtering og vi ser fram til å kunne invitere til dette fra høsten av (gjelder videregående skoler).

I løpet av høsten skal det i tillegg utvikles temadag for 9.trinn hvor matematikken skal brukes til å lære mer om energigjenvinning og miljø. Masterstudent i matematikkdidaktikk ved UiA, Evert Dean vil som en del av sin masteroppgave forske på hvordan samarabeid mellom bedrift og skole kan hjelpe elever i skolen til å gjøre matematikken meningsfull. Vi ser med forventning fram til dette!