Nye nettsider!
Skrevet av
Heidi Bjørkehaugen Nilsen
Publisert:
16/8/2018
Returkraft har fått nye nettsider!

Selv nettsider trenger renovering innimellom, og noen vil nok hevde at det var på høy tid for Returkrafts nettsider. Vi har, også i denne sammenheng, fulgt avfallspyramiden etter beste evne: Noe av innholdet fra de gamle sidene er gjenbrukt i sin helhet, noe er pusset opp og resirkulert, mens annet er kastet (digitalt avfall gjør energigjenvinning unødvendig i så henseende). Så har vi faktisk også unnet oss noe helt nytt: en ny besøks-kalender som sannsynligvis vil gjøre kommunikasjon med skoler, lag og foreninger lettere for både bestiller og pedagogene på Returkraftskolen.

Vi håper du liker de nye sidene. Er det noe du savner eller har du andre tilbakemeldinger vil vi veldig gjerne høre fra deg! Da kan du skrive en epost til vår kommunikasjonsrådgiver Heidi.