Åpenhetsloven

Alle henvendelser vedrørende selskapets arbeid med åpenhetsloven/ aktsomhetsvurderinger skal sendes på e-post til: post@returkraft.no.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (PDF)

Etiske retningslinjer Returkraft (PDF)

Etiske retningslinjer_Leverandører og samarbeidspartnere (PDF)