HMS
Vi arbeider målrettet for å unngå fravær, forurensning og materielle skader. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er medvirkning fra engasjerte medarbeidere når det gjelder:

- godt arbeidsmiljø
- aktivt vernearbeid
- oppfølging av og kommunikasjon med innleid personell og besøkende


Ledelsessystemet er bygd opp i samsvar med standardene ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø). Sertifikat for førstnevnte fikk vi i desember 2011. De to andre fikk vi i desember 2012.

Returkrafts utslipp rapporteres årlig til Miljødirketoratet: Norske Utslipp.

Nøkkeltall HMS 2011 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2012 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2013 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2014 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2015 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2016 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2017 (pdf)