HMS

Vi arbeider målrettet for å unngå fravær, forurensning og materielle skader. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er medvirkning fra engasjerte medarbeidere når det gjelder:

- godt arbeidsmiljø
- aktivt vernearbeid
- oppfølging av og kommunikasjon med innleid personell og besøkende


Ledelsessystemet er bygd opp i samsvar med standardene ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø). Sertifikat for førstnevnte fikk vi i desember 2011. De to andre fikk vi i desember 2012.

Returkrafts utslipp rapporteres årlig til Miljødirektoratet: Norske Utslipp.

Nøkkeltall HMS 2011 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2012 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2013 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2014 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2015 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2016 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2017 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2018 (pdf)
Nøkkeltall HMS 2019 (pdf)