Snarveier:
Om Returkraft

HMS

Stor haug med avfall i en hall av betong. Foto.

Vi arbeider målrettet for å unngå fravær, forurensning og materielle skader. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er medvirkning fra engasjerte medarbeidere når det gjelder:

- godt arbeidsmiljø.
- aktivt vernearbeid.
- oppfølging av og kommunikasjon med innleid personell og besøkende.

Ledelsessystemet er bygd opp i samsvar med standardene ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø). Sertifikat for førstnevnte fikk vi i desember 2011. De to andre fikk vi i desember 2012.

Returkrafts utslipp rapporteres årlig til Miljødirektoratet.