Næringsdrivende
Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Anlegget er imidlertid dimensjonert for å vare noen år, og derfor vil det ta en stund før avfallsmengden fra husholdningene fyller hele kapasiteten. I denne perioden fyller vi opp anlegget med næringsavfall. Vi har leveringsavtaler både med private og kommunale aktører i bransjen.

Returkraft AS tar ikke imot avfall direkte fra den enkelte bedrift. Derfor må du som avfallsbesitter benytte deg av de eksisterende tilbud i markedet.

Følgende selskaper har leveringsavtale med Returkraft for næringsavfall:
Norsk Gjenvinning
Gjenvinning Sør-Vest
Franzefoss Gjenvinning
ARNAS
Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap
Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap
Setesdal Miljø og Gjenvinning
Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Maren Miljøservice
Kontaktinformasjon
Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Kontortid: Hverdager kl. 8-15
Telefon: +47 958 46 000
Kontaktpersoner
Odd Terje Døvik
Administrerende direktør
+47 911 29 876
otd@returkraft.no
Marit Løvland
Administrasjonssjef
+47 915 85 984
ml@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
+47 917 86 370
tjh@returkraft.no
Organisasjonskart
Slik finner du frem til Returkraft