Kunder

Klikk her for å logge på Kundeportalen vår (Webrapporter)

Har du spørsmål angående levering av avfall kan du nå oss på avfall@returkraft.no eller telefon 416 45 050.

Avfallsmottak

Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Anlegget er imidlertid dimensjonert for å vare noen år, og derfor vil det ta en stund før avfallsmengden fra husholdningene fyller hele kapasiteten. I denne perioden fyller vi opp anlegget med næringsavfall. Vi har leveringsavtaler både med private og kommunale aktører i bransjen.

Returkraft AS tar ikke imot avfall direkte fra den enkelte bedrift. Som avfallsbesitter må du derfor benytte deg av de eksisterende tilbud i markedet.

Kontaktinformasjon
Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Kontortid: Hverdager kl. 07.30-15
Telefon: +47 958 46 000

E-post: post@returkraft.no

Kontaktpersoner
Lars Erik Harv
Administrerende direktør
--------
leh@returkraft.no
Marit Løvland
Administrasjonssjef
--------
ml@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
--------
tjh@returkraft.no
Ketil Bergmann
Prosjektleder CCS
--------
kb@returkraft.no

Slik finner du frem til Returkraft