Tall og fakta

På Returkraft ønsker vi å være åpne om hva vi driver på med, og hvilke resultater vi oppnår. I listen under vil du hver måned finne en driftsrapport som blant annet forteller hvor mange timer anlegget har gått, hvor mye avfall vi har brent, hvor mye energi vi har produsert, og hvordan våre utslipp har vært.

Les mer om vårt HMS-arbeid på egen side.

Driftsrapport 2024

Driftsrapport 2023

Driftsrapport 2022

Driftsrapport 2021

Driftsrapport 2020

Driftsrapport 2019

Driftsrapport 2018

Driftsrapport 2017

Våre utslipp i 2017

Driftsrapport 2016

Driftsrapport 2015

Driftsrapport 2014

Driftsrapport 2013

Driftsrapport 2012

Faktaark