Tall og fakta

På Returkraft ønsker vi å være åpne om hva vi driver på med, og hvilke resultater vi oppnår. I listen under vil du hver måned finne en driftsrapport som blant annet forteller hvor mange timer anlegget har gått, hvor mye avfall vi har brent, hvor mye energi vi har produsert, og hvordan våre utslipp har vært.

Ønsker du å vite mer om vårt HMS-arbeid, kan du klikke her.

Driftsrapport 2022
Driftsrapport 2021
Driftsrapport 2020
Driftsrapport 2019
Driftsrapport 2018
Driftsrapport 2017
Våre utslipp i 2017
Driftsrapport 2016
Driftsrapport 2015
Driftsrapport 2014
Driftsrapport 2013
Driftsrapport 2012
Faktaark