Om Returkraft

130 000 tonn restavfall brennes på Returkraft hvert år. Her er operatør Beatrice Lundell og adm.dir Odd Terje Døvik ved avfallsbunkeren.

Returkraft er et energigjenvinningsanlegg som ligger på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og håndterer årlig totalt 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Avfallet brennes i en 30 meter høy ovn, og energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som kan drive en dampturbin. Returkraft produserer 95 GW elektrisk kraft per år, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 5000 husholdninger. I tillegg produseres fjernvarme som kan gi varmt vann og oppvarming til 12.000 boliger og bedrifter.

De farlige stoffene som frigjøres til røyken i forbrenningsprosessen blir renset ut i avanserte renseanlegg, og Returkrafts utslipp ligger langt under myndighetenes krav. Returkraft brenner – bokstavelig talt – for miljøet, og jakter hele tiden etter gode ideer som kan gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Historien om hvordan Returkraft ble til kan du lese ved å klikke her.

Returkraft er ISO-sertifisert i henhold til Kvalitet (ISO 9001), Ytre miljø (ISO 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001).

Returkraft er, gjennom seks renovasjonsselskap, eid av 18 kommuner på Agder (se under). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Mens behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost, tjener Returkraft penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter. Du kan lese vår utslippstillatelse her.

Etter noen tøffe oppstartsår oppnådde Returkraft i 2017 et overskudd på 10,2 millioner kroner. Det ble solgt strøm og fjernvarme for 52 millioner kroner. Samlet energiproduksjon siden 2010 tilsvarer årsforbruket til 130 000 husstander.

Her finner du oversikt over Returkrafts styrende dokumenter, og Strategiplanen 2020-2025.

Returkrafts årsrapporter finner du her:
Årsrapport 2020

Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007

Hvem eier Returkraft?

Returkraft AS har følgende eiere:

Aksjene er fordelt mellom eierselskapene i henhold til folketallet i de aktuelle kommunene. Det er fremdeles adgang for de øvrige renovasjonsselskapene på Agder til å komme inn på eiersiden. Agder Energi har forkjøpsrett til Returkraft dersom noen av renovasjonsselskapene skulle ønske å selge seg helt ut av selskapet. Klikk på PDF-linken for å laste ned en oversikt over vår eierstruktur:

Last ned PDF

Hvem sitter i styret?

Styret i Returkraft består av følgende medlemmer:

Organisasjonen:
Oversikt over Returkrafts ansatte og deres rolle finner du ved å klikke her.

Returkrafts ledergruppe:

Odd Terje Døvik
Administrerende direktør
+47 911 29 876
otd@returkraft.no
Marit Løvland
Administrasjonssjef
+47 915 85 984
ml@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
+47 917 86 370
tjh@returkraft.no
Jostein Mosby
Leder Strategisk vedlikehold
+47 957 81 572
jostein.mosby@returkraft.no
Odd Olav Pettersen
Vedlikeholdssjef
+47 941 51 774
odd.olav.pettersen@returkraft.no
Ketil Bergmann
HMS- og kvalitetsleder
+47 934 39 031
kb@returkraft.no
Lars Erik Harv
Økonomisjef
+47 404 00 008
leh@returkraft.no