Om Returkraft

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energigjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. Farlig avfall mottas fra hele landet. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Avfallet brennes i en 30 meter høy ovn, og energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som driver en dampturbin. Returkraft produserer 95 GWh elektrisk kraft per år, og 250 GWh fjernvarme.

De farlige stoffene som frigjøres til røyken i forbrenningsprosessen blir renset ut i avanserte renseanlegg, og Returkrafts utslipp ligger langt under myndighetenes krav. Returkraft brenner – bokstavelig talt – for miljøet, og jakter hele tiden etter gode ideer som kan gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Historien om hvordan Returkraft ble til kan du lese ved å klikke her.

Returkraft er ISO-sertifisert i henhold til Kvalitet (ISO 9001), Ytre miljø (ISO 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001).

Returkraft eies av seks renovasjonsselskap og betjener 23 kommuner i Agder og Telemark (se kartet under). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost ved at innbyggerne betaler gjennom renovasjonsavgiften, mens Returkraft tjener penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Anlegget behandler 15-18 tonn avfall i timen og forsyner med det 5 000 husstander med strøm og 200 bedrifter og 3 000 husstander med fjernvarme. Totalt håndteres ca. 130 000 tonn avfall pr år. Returkraft spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien og gjenvinner 63 % av energien i avfallet som mottas. Renseanlegget er omfattende og høyteknologisk, og sørger for at utslippene våre er blant de laveste i bransjen. Du kan lese vår utslippstillatelse her. Ved å ligge i front av teknologiutviklingen ønsker vi å framstå som et referanseanlegg i Europa. Vi er engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, og har også to bedriftspedagoger som jobber med formidling gjennom Returkraftskolen. Årlig tar vi imot 3 000 besøkende på anlegget.

Her finner du oversikt over Returkrafts styrende dokumenter, og Strategiplanen 2020-2025.

Returkrafts årsrapporter finner du her:

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

Kvartalsrapport 2. kvartal Økonomi 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007

Hvem eier Returkraft?

Returkraft AS har følgende eiere:

Aksjene er fordelt mellom eierselskapene i henhold til folketallet i de aktuelle kommunene. Det er fremdeles adgang for de øvrige renovasjonsselskapene på Agder til å komme inn på eiersiden. Agder Energi har forkjøpsrett til Returkraft dersom noen av renovasjonsselskapene skulle ønske å selge seg helt ut av selskapet. Klikk på PDF-linken under for å laste ned en oversikt over vår eierstruktur.

Last ned PDF

Hvem sitter i styret?

Styret i Returkraft består av følgende medlemmer:

Organisasjonen:
Oversikt over roller i organisasjonen finner du ved å klikke her.

Returkrafts ledergruppe:

Lars Erik Harv
Konstituert administrerende direktør
--------
leh@returkraft.no
Marit Løvland
Administrasjonssjef
--------
ml@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
--------
tjh@returkraft.no
Ketil Bergmann
Prosjektleder CCS
--------
kb@returkraft.no
Heidi Bjørkehaugen Nilsen
HMS- og Kvalitetssjef
--------
hbn@returkraft.no
Odd Olav Pettersen
Vedlikeholdssjef
--------
odd.olav.pettersen@returkraft.no
Jostein Mosby
Leder Strategisk vedlikehold
--------
jostein.mosby@returkraft.no