Om Returkraft
130 000 tonn restavfall brennes på Returkraft hvert år. Her er operatør Beatrice Lundell og adm.dir Odd Terje Døvik ved avfallsbunkeren.
Returkraft driver energigjenvinningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og håndterer totalt ca 130 000 tonn restavfall og spesialavfall pr år.
Historien om hvordan Returkraft ble til kan du lese ved å klikke her.

Returkraft er ISO-sertifisert i henhold til Kvalitet (ISO 9001), Ytre miljø (ISO 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001).

Returkraft er, gjennom seks renovasjonsselskap, eid av 21 kommuner i Agder (se under). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Mens behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost, tjener Returkraft penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter. Du kan lese vår utslippstillatelse her.

Etter noen tøffe oppstartsår oppnådde Returkraft i 2017 et overskudd på 10,2 millioner kroner. Det ble solgt strøm og fjernvarme for 52 millioner kroner. Samlet energiproduksjon siden 2010 tilsvarer årsforbruket til 130 000 husstander.

Her finner du oversikt over Returkrafts styrende dokumenter, og Strategiplanen 2019-2024.

Returkrafts årsrapporter finner du her:
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Hvem eier Returkraft?
Returkraft AS har følgende eiere:
Aksjene er fordelt mellom eierselskapene i henhold til folketallet i de aktuelle kommunene. Det er fremdeles adgang for de øvrige kommunene på Agder til å komme inn på eiersiden gjennom sine respektive renovasjonsselskaper. Agder Energi har forkjøpsrett til Returkraft dersom kommunene på Agder skulle ønske å selge seg helt ut av selskapet. Klikk på linken for å laste ned en oversikt over vår eierstruktur:
Last ned PDF
Hvem sitter i styret?
Styret i Returkraft består av følgende medlemmer:
Organisasjonen:
Oversikt over Returkrafts ansatte og deres rolle finner du ved å klikke her.

Returkrafts ledergruppe:
Odd Terje Døvik
Administrerende direktør
+47 911 29 876
otd@returkraft.no
Marit Løvland
Administrasjonssjef
+47 915 85 984
ml@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
+47 917 86 370
tjh@returkraft.no
Jostein Mosby
Leder Strategisk vedlikehold
+47 957 81 572
jostein.mosby@returkraft.no
Ragnar Hauklien
Vedlikeholdssjef
+47 482 59 559
rh@returkraft.no
Ketil Bergmann
HMS- og kvalitetsleder
+47 934 39 031
kb@returkraft.no
Lars Erik Harv
Økonomisjef
+47 404 00 008
leh@returkraft.no