Om Returkraft

Returkraft-anlegget sett fra utsiden. Foto.
Bak fasaden av glass og stål finner vi et av Norges mest moderne og høyteknologiske energigjenvinningsanlegg.

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energigjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Avfallet brennes i en 30 meter høy ovn, og energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som driver en dampturbin. Returkraft produserer 95 GWh elektrisk kraft per år, og 250 GWh fjernvarme.

De farlige stoffene som frigjøres til røyken i forbrenningsprosessen blir renset ut i avanserte renseanlegg, og Returkrafts utslipp ligger langt under myndighetenes krav. Returkraft brenner – bokstavelig talt – for miljøet, og jakter hele tiden etter gode ideer som kan gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Les hele historien om hvordan Returkraft ble til.

Returkraft er ISO-sertifisert i henhold til følgende standarder:

ISO-sertifisering standard Kvalitet (ISO 9001)

ISO-sertifisering standard Ytre miljø (ISO 14001)

ISO-sertifisering standard Arbeideidsmiljø (ISP 45001)

Returkraft eies av seks renovasjonsselskap og betjener 23 kommuner i Agder og Telemark (se kart lenger nede på siden). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost ved at innbyggerne betaler gjennom renovasjonsavgiften, mens Returkraft tjener penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Anlegget behandler 15-18 tonn avfall i timen og forsyner med det 5 000 husstander med strøm og 200 bedrifter og 3 000 husstander med fjernvarme. Totalt håndteres ca. 130 000 tonn avfall pr år. Returkraft spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien og gjenvinner 63 % av energien i avfallet som mottas. Renseanlegget er omfattende og høyteknologisk, og sørger for at utslippene våre er blant de laveste i bransjen. Du kan lese vår utslippstillatelse i dette PDF-dokumentet. Ved å ligge i front av teknologiutviklingen ønsker vi å framstå som et referanseanlegg i Europa. Vi er engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, og har også en bedriftspedagog og formidler som jobber med å spre kunnskap om blant annet avfallsreduksjon gjennom Returkraftskolen, anleggets besøkstjeneste.

Hvem eier Returkraft?

Returkraft AS har følgende eiere:

Aksjene er fordelt mellom eierselskapene i henhold til folketallet i de aktuelle kommunene. Det er fremdeles adgang for de øvrige renovasjonsselskapene på Agder til å komme inn på eiersiden. Agder Energi har forkjøpsrett til Returkraft dersom noen av renovasjonsselskapene skulle ønske å selge seg helt ut av selskapet. Klikk på PDF-linken under for å laste ned en oversikt over vår eierstruktur.

Kartutsnitt med fordeling av eierkommuner og leveringsavtaler. Illustrasjon.
Kartet viser fordeling mellom eierkommuner og kommuner med leveringsavtale (Lindesnes, Åmli, Nissedal, Drangedal og Nome).
Last ned PDF med oversikt over eierstruktur

Hvem sitter i styret?

Styret i Returkraft består av følgende medlemmer:

Organisasjonen

For oversikt over roller i organisasjonen, se organisasjonskart (PDF).


Returkrafts ledergruppe:

Lars Erik Harv
Administrerende direktør
--------
leh@returkraft.no
Thomas Helle
Markedssjef
--------
the@returkraft.no
Ivar Bergem Strand
Økonomisjef/CFO
--------
ivar.bergem.strand@returkraft.no
Heidi Bjørkehaugen Nilsen
HMS- og Kvalitetssjef
--------
hbn@returkraft.no
Tore Jan Hodnemyr
Driftsssjef
--------
tjh@returkraft.no
Ketil Bergmann
Prosjektleder CCS
--------
kb@returkraft.no
Odd Olav Pettersen
Vedlikeholdssjef
--------
odd.olav.pettersen@returkraft.no
Jostein Mosby
Leder Strategisk vedlikehold
--------
jostein.mosby@returkraft.no