Virksomhetsstrategi og årsrapporter


Returkraft AS strukturerer drift og utvikling etter virksomhetsstrategien. Den legger premissene for hvordan Returkraft skal løse samfunnsoppdraget med å energigjenvinne restavfall på vegne av innbyggerne i Agder, i et marked og samfunn i endring. Strategien er utformet i samarbeid mellom alle avdelinger, for å sikre at den brede og dyptgående kompetansen i organisasjonen er representert.

Virksomhetsstrategi for Returkraft (PDF)

Returkrafts årsrapporter finner du her: