Et av Skandinavias mest moderne og effektive gjenvinningsanlegg ligger i Kristiansand

Jeg ønsker å komme på besøk

Skal alt brennes?

Nei! Det er mye som ikke bør eller skal kastes som restavfall
i den grå dunken.
Les mer

Tall og fakta

Her finner du alt fra fraværsstatistikk til informasjon om våre utslippstall.
Les mer

Returkraft og miljøet

Vi er en del av den sirkulære økonomien. Se hva vi gjør for å ivareta miljøet.
Les mer

Slik virker Returkraft

For english version of «How does it work», please click here
Ledig stilling: Vedlikeholdssjef
27/8/2020
Teknisk utvikling og vedlikeholdsledelse i et av Europas mest moderne miljøanlegg.
Les hele saken
Brann på Returkraft
25/6/2020
Det brenner fra tid til annen i avfallsbunkeren vår, men det har vi til nå klart å håndtere selv. Tirsdag opplevde vi derimot en større brann som vi trengte bistand fra brannvesenet for å håndtere, og som førte til materielle skader på deler av anlegget. Du kan lese mer om det her.
Les hele saken
Million-støtte til karbonfangst-utredning
27/5/2020
Returkraft har fått tilsagn om inntil 3,75 millioner kroner i støtte til å utrede logistikkdelen av et CO2-fangstanlegg på Langemyr. Støtten utgjør 50% av et 2-årig prosjekt som er beregnet å koste 7,5 millioner.
Les hele saken