Snarveier:
Om Returkraft

Næringsdrivende

Stog haug med søppel i en betonghall. Foto.

Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Anlegget er imidlertid dimensjonert for å vare noen år, og derfor vil det ta en stund før avfallsmengden fra husholdningene fyller hele kapasiteten. I denne perioden fyller vi opp anlegget med næringsavfall. Vi har leveringsavtaler både med private og kommunale aktører i bransjen. Returkraft AS tar ikke imot avfall direkte fra den enkelte bedrift eller husholdning. Derfor må du som avfallsbesitter benytte deg av de eksisterende tilbud i markedet.