Næringsdrivende

Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Anlegget er imidlertid dimensjonert for å vare noen år, og derfor vil det ta en stund før avfallsmengden fra husholdningene fyller hele kapasiteten. I denne perioden fyller vi opp anlegget med næringsavfall. Vi har leveringsavtaler både med private og kommunale aktører i bransjen.Returkraft AS tar ikke imot avfall direkte fra den enkelte bedrift. Derfor må du som avfallsbesitter benytte deg av de eksisterende tilbud i markedet.Følgende selskaper har leveringsavtale med Returkraft for næringsavfall:

Norsk Gjenvinning
Gjenvinning Sør-Vest
Franzefoss Gjenvinning
Agder Renovasjon Næring
Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap
Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap
Setesdal Miljø og Gjenvinning
Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Maren Miljøservice