Omvisning på anlegget
Vi tilpasser faglig innhold og omvisningsrute etter alder, gruppestørrelser og interesser. Ta kontakt for å få et skreddersydd besøk hos oss!
Returkraft-anlegget er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk fra publikum, og vi ønsker alle interesserte velkommen på omvisning.
Vi har en egen Returkraftskole som legger opp til ulike typer omvisninger tilpasset ungdomsskole, videregående og universitet. En gruppe kan bestå av maksimalt 25 stk elever (tilrettelagte avtaler kan ordnes). En omvisning varer ca 1,5 klokketimer og er gratis. Gode sko er nødvendig (ikke stiletthæler eller sandaler).

Dersom du ønsker et undervisningsopplegg i tillegg må det beregnes ½ time ekstra. 

Vi tilbyr følgende undervisningsopplegg:
I tillegg til omvisning på anlegget tilbyr vi også egne undervisningsopplegg. Oppleggene det kan velges i er:
* Energilære: Vi fyrer opp en dampmaskin og snakker om energiloven, energioverganger og hvordan Returkraft forvandler avfall til energi.
* Quiz i Skolestua: Elevene rullerer på seks stasjoner og jobber med interaktive oppgaver tilknyttet avfallshåndtering, sortering, energigjenvinning og marin forsøpling.
* Sortering av avfall: Konkurranse rundt avfallssortering og refleksjon rundt hva ting kan bli til dersom de sorteres riktig.
* Bærekraftig utvikling: Med utgangspunkt i en aktivitet drodler vi om begreper som Bærekraftig utvikling og ressurser og knytter dette til våre egne forbruksvaner.
* -NY HØST 2018- Marin forsøpling: Her blir elevene presentert for problematikken rundt plast i havet og inspirert til å finne løsninger på utfordringene. De vil også være med å bidra til et kunstverket som skal skapes av våre besøkende i løpet av skoleåret.

Ønsker dere å spise nista deres hos oss? Gi oss beskjed, så spanderer vi juice. Det bør settes av ½ time ekstra tid på besøket dersom dere skal spise her.

Senest 1 uke før besøket trenger vi en navneliste over alle som skal delta. Denne kan sendes til besok@returkraft.no.

Er den noen spesielle hensyn vi trenger å ta i forhold til gruppen som kommer er det fint med beskjed. Runden kan tilpasses krykke- og rullestolbrukere hvis vi får beskjed på forhånd.

Se en film fra et av våre besøk ved å klikke her.
Skoleklasser, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger eller enkeltpersoner som vil vite mer om hva vi holder på med kan melde seg på omvisning via vår bookingkalender under. Henvendelser eller forespørsler om besøk kan også rettes til telefon 958 46 000 eller mail: besok@returkraft.no.

Bestill besøk ved å fylle ut skjemaet under.
Gina Nordsveen
Bedriftspedagog
+47 90 93 29 70
Heidi B. Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
+47 41 69 54 32