Omvisning på anlegget

Vi tilpasser faglig innhold og omvisningsrute etter alder, gruppestørrelser og interesser. Ta kontakt for å få et skreddersydd besøk hos oss!

Returkraftanlegget er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk fra publikum. Vi har en egen Returkraftskole som legger opp til ulike typer omvisninger tilpasset ungdomsskole, videregående og universitet. Vi tar også imot bedrifter, organisasjoner og speidergrupper.

En gruppe kan bestå av maksimalt 30 stk (hvis ikke annet er avtalt). En omvisning varer ca 1,5 klokketimer og er gratis. Gode sko er nødvendig (ikke stiletthæler eller sandaler).
For detaljert informasjonsskriv klikk her:
Skolebesøk (PDF)
Voksenbesøk (PDF)

Dersom du ønsker et undervisningsopplegg i tillegg må det beregnes ½ time ekstra. 
Undervisningsoppleggene vi tilbyr er listet opp under. Du kan klikke på navnet til de ulike oppleggene for å lese mer om hva det går ut på, samt få en oversikt over forankringen i læreplanene:

  • Energilære: Vi fyrer opp en dampmaskin og snakker om energiloven, energioverganger og hvordan Returkraft forvandler avfall til energi.
  • Quiz i Skolestua: Elevene rullerer på seks stasjoner og jobber med interaktive oppgaver tilknyttet avfallshåndtering, sortering, energigjenvinning og marin forsøpling.
  • Bli en sorteringsekspert! Konkurranse rundt avfallssortering og refleksjon rundt hva ting kan bli til dersom de sorteres riktig.
  • Bærekraftig utvikling: Med utgangspunkt i en aktivitet drodler vi om begreper som Bærekraftig utvikling og ressurser og knytter dette til våre egne forbruksvaner.
  • Marin forsøpling: Her blir elevene presentert for problematikken rundt plast i havet og inspirert til å finne løsninger på utfordringene. De vil også få være med å bidra til et kunstverk som skal skapes av våre besøkende i løpet av skoleåret.
  • Yrkesorientering: Vi ser nærmere på de ulike yrkesgruppene og arbeidsoppgavene til de ansatte på Returkraft. Dette opplegget er tilpasset faget Utdanningsvalg.

Ønsker dere å spise nista deres hos oss? Gi oss beskjed, så spanderer vi juice. Det bør settes av ½ time ekstra tid på besøket dersom dere skal spise her.

Senest 1 uke før besøket trenger vi en navneliste over alle som skal delta. Denne kan sendes til returkraft@returkraft.no. For- og etternavn på alle deltakere må fylles ut i følgende skjema og sendes til oss på e-post.

Er den noen spesielle hensyn vi trenger å ta i forhold til gruppen som kommer er det fint med beskjed. Runden kan tilpasses krykke- og rullestolbrukere hvis vi får beskjed på forhånd.

Se en film fra et av våre besøk ved å klikke her.

Skoleklasser, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger eller enkeltpersoner som vil vite mer om hva vi holder på med kan melde seg på omvisning via vår bookingkalender under.

Bestill besøk ved å fylle ut skjemaet under.

Gina Nordsveen
Bedriftspedagog
90932970
Linn Olea Valle
Formidler og kommunikasjonsmedarbeider
97581622