8337
Skrevet av
OTD
Publisert:
2/7/2012
Kl 12:30 den 2.juli 2012 satt Returkraft en driftstime-rekord som skal bli vanskelig å slå.

Da hadde anlegget i løpet av de foregående 366 døgn gått i 8337 timer.  Det er 337 timer mer enn de 8000 timer pr år anlegget er designet for å yte, og bare 447 timer mindre enn det som er teoretisk mulig, nemlig 8784 (=antall timer i et skuddår). 

Av de 447 timene som er "tapt" i løpet av det siste året gikk 356 timer med til den årlige vedlikeholdsstoppen i september. De resterende 91 timene med driftsstans ble forårsaket av et tordenvær i november som slo ut en frekvensomformer, samt et problem med renseanlegget som førte til to dagers stans i mars. 

Verdien på avfallsmottak og energiproduksjon i én time utgjør ca 15 000 kr. Det betyr at anlegget i løpet av de siste 12 månedene har generert ekstrainntekter på drøyt 5 millioner kroner sammenlignet med om vi "bare" hadde klart budsjettet på 8000 timer. 

At anlegget går så bra har selvsagt mange årsaker, men i dag vil jeg særlig peke på to forhold: For det første ser vi stadig eksempler på at anlegget er "godt skrudd sammen". Leverandørere har gjort god jobb både mht design og materialvalg, og prosjektorganisasjonen som bygde verket fulgte opp med streng kvalitetskontroll. For det andre, og minst like viktig: Vi har en  meget kompetent driftsorganisasjon, med dyktige operatører, ingeniører og støttefunksjoner  i alle ledd. Det er klart det hjelper å ha et godt utgangspunkt, men selv det beste anlegg stopper om det ikke blir passet på! 

Så i dag spiser vi kake på Langemyr!