Snarveier:
Om Returkraft

Vrake kritisk eier?

Skrevet av:
OTD
Publisert:
15.6.2015

Agderposten kan i dag melde at undertegnede vil "vrake kritisk eier fra valgkomitéen" i Returkraft.

Påstanden er knyttet til en e-post jeg skrev i forrige uke. Agderposten gjengir store deler av min e-post, og som det vil framgå handler ikke dette om å vrake en kritisk eier. Mitt standpunkt er derimot knyttet til det faktum at Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap (RTA) har hatt den tredje plassen i valgkomiteen i 5 år nå, og at tiden dermed burde være inne for en rullering. Avfall Sør og Agder Renovasjon har og skal ha hver sin plass i valgkomitéen, mens meningen var at den tredje plassen skulle gå på rundgang blant de fire andre eierselskapene. 

Dette har følgelig ingenting med RTA å gjøre; jeg hadde ment det samme om det f eks hadde vært Setesdal Miljø- og Gjenvinning som hadde sittet på denne plassen i fem år. Det har heller ingenting med Oddvar Voie Eikeland å gjøre; jeg hadde ment akkurat det samme om en annen person fra RTA hadde blitt nominert. Vi er ikke redde for kritiske røster, og har ikke noe ønske om ensretting verken av styre eller valgkomité. Det har jeg aldri slått til lyd for, heller ikke i e-posten som gav opphav til Agderpostens overskrift.