Snarveier:
Om Returkraft

Klar til å ta i et tak

Skrevet av:
BW
Publisert:
10.8.2016

Sommer og ferie er deilig, men du verden det er bra å være tilbake på jobb også. Man bruker litt tid på å høre hva gode kollegaer har gjort i sommer, så er det bare å få satt seg ned og nøste opp i sakene man jobbet med ferien. Jeg kikker i outlook og arbeidsboka mi og kjenner inspirasjonen stige. Mye spennende skal skje i høst. Dette blir bra!

En måneds tid før ferien, var den store avfallskonferansen i Tromsø. Det var ingen tvil om at bransjen har tatt alvoret inn over seg og vil være med på det grønne skiftet. Avfalls- og gjenvinningsbransens veikart for sirkulær økonomi ble lagt fram. Det er spennende lesning og vi heier fram alle gode tiltak. Det er kanskje ikke alle som er like kjent med begrepet "sirkulær økonomi". Det handler i hovedsak om at vi skal ta vare på de ressursene vi kaster i søpla. Hvis vi er villig til å gjøre noen endringer, vil vi i følge veikartet få store miljømessige gevinster, få bedre økonomi og flere arbeidsplasser. Det kan vi ikke si nei til!

Men hva med oss som jobber med restavfallet eller det som ikke lar seg resirkulere? Det står ikke så mye om oss i veikartet. Kanskje det er fordi det antas at vi ikke kan gjøre en forskjell i det grønne skiftet eller i den sirkulære økonomien? Vi er jo tross alt nest nederst i avfallspyramiden. Det nest verste alternative sett i et miljøperspektiv i avfallshåndteringa. Vi er en del av løsninga og her på Returkraft bretter vi ermene opp for å ta et skikkelig tak for det grønne skiftet. I sommer ble vi bl.a. partner i Næringsforeningen og hvorfor? Vi vil ikke sitte passive og se på hva som blir gjort. Vi vil være med å sette farge på det som skal skje i framtiden, og den skal være grønn. Vi har en fantastisk gjeng på Returkraft som sørger for en god og stabil drift. Energien i restavfallet og annet ubrukelig søppel blir til lys og varme. Utslippstallene  holdes så lave som mulig og prosjekter pågår for å forbedre drift, men også for å kunne møte fremtidens miljømessige utfordringer. Høsten puster oss i nakken og vi er klare for å gjøre en god og viktig jobb. Vi skal fortsette med det vi har gjort siden vi startet i 2010. Vi skal brenne for miljøet og sette farge på framtiden! Det er godt å være tilbake på jobb. 

Sensommerhilsen fra Birgitte