Snarveier:
Om Returkraft

Pressemelding: Ansettelse av Administrerende Direktør ved Returkraft AS

Skrevet av:
Publisert:
2.12.2022

Styret i Returkraft AS har i styremøte 1. desember 2022 vedtatt å ansette Lars Erik Harv som ny administrerende direktør med umiddelbar virkning.

Ansettelsesprosessen ble igangsatt i starten av oktober og styret er tilfreds med antall og kompetanse blant søkerne. Det var 24 søkere til stillingen, og utvelgelsesprosessen har blitt gjennomført ved hjelp av anerkjent rekrutteringsfirma med et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder og ansattrepresentant. Styret fattet enstemmig beslutningen om å ansette Lars Erik Harv.

Styreleder Lars Petter Maltby uttaler: "Vi har gjennomført en ryddig og profesjonell prosess hvor ansettelsesutvalget har deltatt gjennom heleprosessen og sikret at alle relevante kandidater har fått en grundig vurdering. Vi synes det er veldig hyggelig å tilby stillingen til Lars Erik, han fremstår totalt sett som den best kvalifiserte. Dette er et godt valg for de ansatte og for Returkraft"

Lars Erik Harv uttaler: "Jeg er takknemlig for den tillit styret har gitt meg. Jeg ser frem til å utvikle Returkraft videre sammen med et godt kollegium. Selskapet er i flere, til dels, krevende omstillingsprosesser. Med den evne og vilje både styre, ledelse og resten av kollegiet har vist til å trekke sammen, har vi imidlertid alle forutsetninger for å lykkes

Les pressemeldingen i sin helhet (PDF).