Snarveier:
Om Returkraft

Med ønske om en god sommer!

Skrevet av:
BW
Publisert:
29.6.2017

 

Kalenderen viser at det er sommer og tempoet begynner å senke seg etter en fullspekket junimåned med ulike aktiviteter. Driften har gått som normalt, og det vil si meget bra. Besøkende har strømmet til for å se anlegget. I tillegg har vi vært med som medarrangører av den årlige avfallskonferansen med over 900 deltakere. Det store tema i vår har vært sirkulær økonomi, eller for å bruke ord som folk flest har et forhold til, bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. Det har vært mange viktige diskusjoner både blant ungdommer og fagfolk i ulike bransjer og vi har engasjert oss. 

Vi har vært med på å utfordre ungdommer på hvordan få til en søppelfri framtid. Mange kreative og smarte hoder jobbet engasjert på innovasjonscampene som ble arrangert rundt på ulike skoler.

Stian Pollestad stabler ølglass brukt under Circus Ravnedalen. Skulpturen har fått navnet «Blomsten». FOTO: Bjelland, Kjartan

Sommerens musikkfestivaler er i gang og vi fikk den glede å være med på et spennende kunstprosjekt som hindret forsøpling av ølbegere i naturen (se bildet). 

Gjennom samarbeid med Lektor 2 har ungdommer på Møglestu og Tangen v.g. laget kampanjer om avfall som ressurs. 

Samtidig med alt som har skjedd eksternt, har vi fått ny styreleder som skal være med å føre Agders største miljøløft, videre på en bærekraftig vei. Den enkelte medarbeider fokuserer fullt ut på de daglige oppgaver, og det viktigste vi gjør er å sørge for at restavfallet ikke forurenser mer enn nødvendig. 

Mens vi lader opp til et ny høst med vedlikeholdsstans og mange nye aktiviteter, vil vi gjerne ønsker alle en riktig god sommer!