Snarveier:
Om Returkraft

Gransking avsluttet; forlik med Nordea

Skrevet av:
OTD
Publisert:
16.6.2017

Styret i Returkraft har satt sluttstrek for undersøkelsene i den såkalte "rentesaken", der blant andre advokatfirma Kluge i Oslo har bistått. Under presseorienteringen 16.juni redegjorde styreleder Stein Hannevik for undersøkelsene som er foretatt, og de konklusjoner styret har trukket. Styrets konklusjoner framgår av protokollen fra styremøtet 13.juni. Hannevik orienterte også om forliket som er inngått med Nordea, og pressemeldingen som er utarbeidet i den forbindelse 

I forhold til eventuelle interne ansvarsforhold er det generalforsamlingen i selskapet som må ta endelig stilling til hvorvidt det skal fremmes erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer og/eller daglig ledere. Styret har derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26.juni 2017, og ber selskapets eiere ta avgjørelse i saken. Innkallingen til generalforsamling, med styrets anbefaling, finner du her

Sluttrapporten fra Kluge er på 52 sider og kan lastes ned her.