Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft søker prosjektdirektør for karbonfangstanlegg

Skrevet av:
Publisert:
11.7.2023
Foto av en stor klo som er i ferd med å løfte søppel i en betongbunker.
Foto: Kjell Inge Søreide

Som miljøbevisst aktør og for at regionen skal nå klimamålene sine har Returkraft sammen med sine eiere en ambisjon om å fjerne utslipp fra avfallsforbrenningen gjennom karbonfangst. Nå utlyses stilling som prosjektdirektør for karbonfangstanlegget.

Hele Agder-regionen har betydelige ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp frem til og etter 2030. Klimagasser stammer blant annet fra forbrenning av husholdnings- og næringsavfall som ikke kan eller bør resirkuleres. Til tross for at Returkraft har et avansert renseanlegg, medfører aktiviteten at selskapet har regionens største ikke-industrielle punktutslipp av CO2. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og sammen med våre eiere har vi en ambisjon om å etablere et karbonfangstanlegg.  I tillegg skal det realiseres en verdikjede for lagring eller utnyttelse, herunder fange CO2, mellomlagre klimagassen og sikre permanent lagring eller utnyttelse.

Prosjektet er i en tidlig fase og de neste årene vil gå med til å bygge et solid fundament gjennom mulighetsstudie og konseptutvikling. Ettersom arbeidet skrider frem, er det behov for å bygge en profesjonell prosjektorganisasjon. Er du personen som kan lede prosjektet på reisen mot lavutslippssamfunnet?

Se stillingsutlysning på webcruiter.no for mer informasjon.