Snarveier:
Om Returkraft

Siste innspurt før gjenåpning

Skrevet av:
Publisert:
19.11.2021
Prosessoperatør Sam A. Berge viser Odd Terje Døvik det midlertidige kontrollrommet. Det skal stå klart til bruk ved oppstart 10. desember.

Etter fem måneder intenst arbeid med gjenoppbygging, gjør Returkrafts driftsavdeling seg klar til oppstart.

– Vi tar sikte på å få hjulene i gang igjen fredag 10. desember. Vi trenger litt tid til å rigge avfallsbunkeren, men mandag 13. desember skal vi etter planen være klar til å ta imot restavfall og treavfall fra husholdninger og næringsdrivende, sier adm. dir. Odd Terje Døvik i Returkraft.

Eksplosjonen, som inntraff kl. 09:47 den 24. juni, slo ut hele kontrollrommet og påførte mottakshallen betydelig skade. Bunkeren inneholder 4-5000 tonn avfall som har ligget urørt siden hendelsen. Det har dårlig kvalitet og må blandes opp med nytt brennbart avfall, før det det kan mates inn i ovnen.

– Vi må sørge for at avfallet som mates inn, har tilstrekkelig høy brennverdi. Og så tar vi et skritt av gangen, og begynner med avfall som er enkelt å håndtere. Ingen av våre ansatte skal behøve å føle seg utrygge når vi starter opp igjen, sier Døvik.

Gassmåler, digitalt display. Foto.
Et nytt avansert gassmålingsutstyr som skal detektere farlige gasser i bunkeren, er under uttesting.

Sikkerhet i høysetet

Sikkerheten for ansatte er satt i høysetet foran gjenåpningen. Parallelt med omfattende tekniske utbedringer på bygg og anlegg, har det vært jobbet mye med å styrke både sikkerhetsrutiner og arbeidsmiljø på Returkraft. Flere arbeidsgrupper har vært i sving for å identifisere sårbarhet og mulige tiltak som kan hindre at 24. juni skjer igjen.

– En av arbeidsgruppene har gått gjennom alle interne prosedyrer for blant annet avfallsmottak og arbeid i tømmehall og bunker. En annen gruppe har arbeidet med den overordnede risikostyringen i selskapet. Vi gir oss ikke før vi har funnet fram til en sikker driftsform som gjør det trygt å være på jobb hos oss, sier Odd Terje.

Bygge tillit

Arbeidsmiljøet har også blitt satt under lupen. Ulykken 24. juni har skapt mye frykt og usikkerhet blant de ansatte. Flere har stilt spørsmål ved om ledelsen har tatt sikkerheten tilstrekkelig på alvor. Odd Terje sier det er behov for å lufte ut frustrasjon og engstelse og gjenoppbygge tillit i organisasjonen.

– Vi i ledelsen er blitt spurt om vi har gjort en god nok jobb for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Med den kunnskapen vi sitter med etter eksplosjonen i sommer, erkjenner jeg at vi ikke har tenkt langt nok og dypt nok. Ansvaret for det er til syvende og sist mitt. Det viktigste nå er at vi lærer av erfaringene og sørger for at noe tilsvarende ikke skjer igjen, sier Odd Terje.

Mann støtter seg til en stige og ser mot fotograf inne i et rom under oppussing. Foto.
Odd Terje Døvik inspiserer det gamle kontrollrommet som ble rasert i eksplosjonen og som nå totalrenoveres.

Mye arbeid gjenstår

Selv om det går mot gjenåpning, gjenstår det fremdeles mye arbeid før Returkraft er 100 prosent oppe og går. I starten vil prosessen bli styrt fra et midlertidig kontrollrom, mens det gamle kontrollrommet bygges opp på nytt fra bunnen av. Dessuten vil det kun være én operativ kran i bunkeren. En ny kran nummer to ankommer først i august neste år. Eksplosjonen skadet den ene kranen og ødela den andre fullstendig.

I slutten av september 2022 skal alt være på plass og anlegget igjen framstå i tipp topp stand.

– En ting er sikkert: Vi kommer til å gjøre mange ting annerledes når vi er tilbake for fullt. Vi kommer blant annet ikke til å ta imot farlig avfall som ikke er 100 prosent kontrollerbart, sier Odd Terje.

Tre mennesker ikledd arbeidsjakker i samtale inne i et rom under oppussing.
Gjenoppbyggingen av Returkraft har foregått både med egne folk og innleid personell.