Snarveier:
Om Returkraft

Ledig stilling som driftsoperatør på Returkraft

Skrevet av:
Publisert:
15.3.2023
Stort industribygg med glass og stålfasade, en høy pipe og neonbelysning, sett fra gateplan. Fotografi.
Våre operatører har ansvar for drift og løpende vedlikehold av prosessanlegget.

Er du den vi søker etter? Ledig stilling som driftsoperatør i et avansert og miljøvennlig prosessanlegg med viktig samfunnsoppdrag.

Returkrafts samfunnsoppdrag handler om forsvarlig avfallshåndtering. Vi fjerner avfall fra kretsløpet, samtidig som vi gjenvinner energien fra avfallet og omdanner den til elektrisitet og fjernvarme.

Den ledige stillingen inngår i en helkontinuerlig og gunstig sju-skiftsordning. Det er ønskelig med erfaring fra liknende arbeid, men det viktigste er stå-på-vilje, evne til å lære og et ønske om å være en del av driftsteamet på et avansert og miljøvennlig prosessanlegg. Sammen med erfarne kolleger kommer du til å oppleve en selvstendig, utfordrende og variert stilling i en samfunnsviktig og solid virksomhet på Sørlandet.

Les gjerne stillingsutlysning på selectionpartner.no for mer informasjon eller for å søke på stillingen.