Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft melder seg ut av Avfall Norge

Skrevet av:
Jens Egil Heftøy / Avfallsbransjen.no
Publisert:
9.12.2020

Fra nyttår er Returkraft ikke lenger medlem i Avfall Norge. Organisasjonen har mistet mye av sin kraft, mener administrerende direktør Odd Terje Døvik.

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Avfallsbransjen.no.

Avfallsbransjen.no er kjent med at det lenge har vært misnøye i deler av medlemsmassen til Avfall Norge. Flere aktører har gitt uttrykk for at de ikke lenger opplever Avfall Norge som en næringspolitisk kraft. Spenningen mellom de private og de offentlige medlemsbedriftene gjør at organisasjonen mister påvirkningskraft, er gjennomgangstonen fra aktørene som ikke ønsker å stå frem.

Nå har misnøyen kommet til overflaten. Returkraft AS i Kristiansand leverte i oktober sin oppsigelse av medlemskapet i Avfall Norge. Det innebærer at Returkraft formelt trer ut av organisasjonen ved nyttår.

Uklar retning

«For oss har medlemskapet alltid handlet mer om rammevilkår enn om avfallsfaglige spørsmål. Her opplever vi at Avfall Norge har mistet mye av sin kraft, særlig etter at medlemsgrunnlaget ble utvidet. Det er for meg uforståelig at f eks Norsk Gjenvinning og RagnSells kan sitte i Avfall Norges hovedstyre og mene noe den ene dagen, og så sitte i Norsk Industris utvalg for gjenvinning og mene noe helt annet den neste. CO2-avgiften er et strålende eksempel; Avfall Norge er mot, mens Norsk Industri er for. Hva mener bransjen egentlig? er spørsmålet jeg ofte får», skriver administrerende direktør Odd Terje Døvik i en epost til Avfallsbransjen.no.

Han fortsetter «Vi registrerer også at Avfall Norge er ute av stand til å innta en posisjon ift «elefanten i rommet», nemlig eksporten til Sverige, som både SSB og Finansdepartementet innrømmer skyldes ulike rammevilkår, og som alle andre skjønner er et hinder for å øke materialgjenvinningsgraden i Norge. Returkraft slutter ikke med å arbeide for gode og hensiktsmessige rammevilkår; vi kommer bare til å gjøre det gjennom andre kanaler».

Returkraft har meldt seg inn som enkeltmedlem i den europeiske organisasjonen for energigjenvinningsanlegg, Cewep.

Døvik har vært av de krasseste kritikerne av innføring av CO2-avgift på avfallsforbrenning. Returkraft leverte et eget høringssvar, der de tok til orde for at avgiften burde legges på avfallsbesitter.

Mislyktes med avgiftsmotstand

«Avfall Norge la seg tidlig på en «nei-til-enhver-avgift»-linje. Vi var sterkt uenige i dette, og leverte derfor vårt eget høringssvar da avgiftsforslaget ble lansert. I dag vet vi at Avfall Norges strategi ikke førte fram, og at det nå arbeides for en løsning mer i tråd med Returkrafts alternative forslag. Det er selvsagt hyggelig, men kommer nok litt for sent», skriver Døvik.

Han er sterkt kritisk til arbeidet Avfall Norge har gjort inn mot årets statsbudsjett og reaksjonene i etterkant.

«Det er vel flere enn oss som har registrert at Avfall Norge er mer opprørt over at FrP kuttet en bevilgning til sirkulærøkonomi fra 40 til 30 MNOK enn over at forbrenningsavgiften ble opprettholdt. Det er egentlig ganske underlig siden forbrenningsavgiften er skrudd sammen på en måte som hindrer sirkulærøkonomisk utvikling. Den foreslåtte avgiften får ingen effekt i markedet, og blir dermed en fiskal avgift i stedet for å kunne bidra i sirkulærøkonomisk retning ved at det ville lønne seg å resirkulere avfallet», skriver Døvik.

Viktig alliert

Avfallsbransjen.no har oversendt flere spørsmål til Avfall Norges administrerende direktør Cecilie Lind. Hun har ikke besvart spørsmålene, men skriver i en melding at:

«De øvrige medlemmene i Avfall Norge er forbrenningsanleggenes viktigste allierte i å skape forståelse hos politikerne for hvilke rolle forbrenning spiller i sirkulærøkonomien. En samlet bransje har også større gjennomslagskraft politisk. Derfor hadde vi ønsket Returkraft med som medlem videre, men de står selvfølgelig fritt til å gjøre sine egne vurderinger av hvordan de best får gjennomslag».

Spørsmålene Avfallsbransjen.no stilte Lind var:

  • Hvordan reagerer du på begrunnelsen som Returkraft har gitt for sin utmelding?
  • Hvordan opplever du utfordringen med at medlemmer i Avfall Norge også er medlemmer i Norsk Industri eller Samfunnsbedriftene?
  • Døvik mener Avfall Norge er «ute av stand til å innta en posisjon om eksporten til Sverige». Hva  tenker du om en slik påstand?
  • Hvordan opplever du denne kritikken av Avfall Norges arbeid mot CO2-avgiften?
  • Har Avfall Norge vurdert om det burde vært gjort noe annerledes i arbeidet i høst?