Snarveier:
Om Returkraft

Karbonfangst – et steg nærmere realisering

Skrevet av:
Publisert:
22.9.2020
Det etableres nå en infrastruktur for transport og lagring av CO2. Om noen år vil også Returkraft kunne benytte seg av av dette.

21. september 2020 kunne regjeringen melde at de går inn for fullfinansiering av CO2-fangst, transport og lagring fra Norcems anlegg i Brevik.

Et tilsvarende prosjekt ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo er foreløpig satt på vent.

Regjeringens beslutning er strålende nyheter for Returkraft, og industrien for øvrig. Det etableres nå en infrastruktur for transport og lagring av CO2 som alle vil kunne benytte seg av. Det er plass nok under havbunnen i Nordsjøen til å lagre Norges samlede CO2-utslipp i 1500 år!

Det hele skal være på plass i 2024, det vil si i god tid før et eventuelt fangstanlegg står ferdig hos Returkraft.

Vi skriver «eventuelt», for selv om regjeringen sender positive signaler om støtte er det hevet over tvil at et betydelig bidrag må komme fra andre steder. Oslo har fått tilsagn om inntil 3 milliarder i støtte til sitt prosjekt, som har en totalramme på 6,8 milliarder. Returkrafts prosjekt blir ikke så dyrt, men at milliarden passeres før det hele står ferdig er ikke usannsynlig. Det betyr at Returkrafts eiere, som i siste omgang er innbyggerne på Agder, må stille med noen hundre millioner for å få dette til.

- Det er ikke vår oppgave verken å kreve eller bevilge disse pengene, men vi skal gjøre vårt beste for å ta fram et velfundert prosjekt som de besluttende organer kan ta stilling til, sier administrerende direktør hos Returkraft, Odd Terje Døvik.

- Og vi fastholder målsettingen om å ha et fangstanlegg ferdig innen 2030. Og nå vet vi at vi har et sted å gjøre av fangsten også!