Snarveier:
Om Returkraft

Million-støtte til karbonfangst-utredning

Skrevet av:
Publisert:
27.5.2020

PRESSEMELDING: 

Returkraft får million-støtte til karbonfangst-utredning 

Programstyret for CLIMIT, Gassnovas karbonfangst-program, har gitt Returkraft tilsagn om inntil 3,75 millioner kroner i støtte til å utrede logistikkdelen av et CO2-fangstanlegg på Langemyr i Kristiansand. Støtten utgjør 50% av et 2-årig prosjekt som er beregnet å koste 7,5 millioner.

Administrerende direktør ved Returkraft, Odd Terje Døvik, er meget fornøyd med CLIMITs avgjørelse:

-         Vi visste vi hadde et godt prosjekt, men det er alltid hyggelig å få det bekreftet av instanser som er betalt for å ha et kritisk blikk. Støtten gjør det det mulig å sette fart på utredningsarbeidet, og forhåpentlig komme i posisjon til å etablere et fullskala-anlegg for fangst av CO2. 

Prosjektet som nå kan settes i gang fokuserer på logistikk-delen av verdikjeden.

-         En ting er å fange CO2en, sier Døvik. Der arbeider vi tett sammen med Eyde-klyngen, og håper å ha en pilot på plass i løpet av 6-12 måneder. Men skal karbonfangst ha noen klimaeffekt er det ikke nok å fange den. Helst burde vi brukt CO2en til noe fornuftig, men inn tilvidere finnes ingen bruksområder som kan ta unna de mengdene vi snakker om. Så da må CO2en lagres.

Equinor, Shell og Total er i gang med å etablere en lagringsløsning i en dedikert brønn i Nordsjøen. Prosjektet kalles «Northern Lights», og har utgangspunkt i at Nordsjøen har plass til Europas samlede CO2-utslipp i ca 300 år. Det er hit Returkraft i første omgang vil sende CO2en de fanger. Men å flytte 130-140 000 tonn CO2 årlig fra Langemyr i Kristiansand til Øygarden utenfor Bergen er ingen enkel sak, og det er denne logistikken det nye prosjektet skal utrede. Returkraft-prosjektet har fokus på transporten fra Langemyr til havna, som kan skje med bil eller i rør. Fra havna til Øygarden skjer transporten på tankskip i regi av Northern Lights. 

Selv om Døvik er begeistret for støtten de nå har fått understreker han at det kun er snakk om en utredning, og en studie av hva som er mulig til hvilken kost innenfor hvilken tidshorisont.

-         Vi snakker om milliardbeløp for å fange, transportere og lagre CO2 fra Returkraft. Et slikt løft vil kreve en formidabel innsats fra eiere, kommuner, fylke og stat. Men vi har en jobb å gjøre før vi kommer så langt, og det er den vi kan sette i gang nå, avslutter Døvik. 

 

Ved spørsmål, kontakt adm. dir Odd Terje Døvik; 911 29876; otd@returkraft.no