Snarveier:
Om Returkraft

Høyesterett avviste anken

Skrevet av:
OTD
Publisert:
20.11.2014

Høyesterett har avvist anken som Stokke Stål AS hadde fremmet etter å ha tapt mot Returkraft både i tingretten og i lagmannsretten. Returkraft hadde krevd erstatning av Stokke Stål for mangelfulle leveranser knyttet til stål-entreprisen da anlegget ble bygget i 2009-2010. Høyesteretts avgjørelse innebærer at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig. Returkraft får dermed dekket sitt krav på ca 2 millioner. I tillegg må Stokke Stål dekke Returkrafts saksomkostninger.