Snarveier:
Om Returkraft

Brann på Returkraft

Skrevet av:
Publisert:
25.6.2020

På Returkraft brenner vi både for miljøet og for å håndtere restavfallet ditt. Vi har en 30 meter høy ovn hvor bålet brenner dag og natt, hele året (bortsett fra når vi har vedlikeholdsstans). Før avfallet mates inn i ovnen mellomlagres det i en stor bunker som kan romme nærmere 10.000 m3. Det hender det oppstår brann i bunkeren, men vi har gode rutiner for både å oppdage og håndtere disse små branntilløpene, blant annet gjennom varmesøkende kamera og to brannkanoner.

Tirsdag 24. juni kl 11.02 opplevde operatørene i kontrollrommet imidlertid en eksplosjonsartet brann i bunkeren som spredte seg til et kullfilteranlegg i tilknytning til tømmehallen. I løpet av kort tid var bygget evakuert, mens Returkrafts beredskapstropp var på plass i kontrollrommet for å drive brannslukking i påvente av assistanse fra brannvesenet. Sammen med 16 brannmenn fikk de etter hvert kontroll over brannen, og Returkrafts jevnlige brannøvelser og beredskapsplan viste seg å fungere veldig godt.

På ettermiddagen oppdaget vi at det fortsatt brant i kullfilteret som sørger for ren og frisk luft i tømmehallen. Brannvesenet kom tilbake for å slukke dette, og kl 18.00 var hadde de kontroll over brannen.

Tilførsel av avfall til ovnen ble midlertidig stoppet, men vi holdt den varm ved hjelp av oljebrennere slik at vi slapp å stenge ned hele anlegget. Etter noen timer kunne vi igjen tilføre avfall i ovnen. Tilførsel av nytt avfall til selve bunkeren er midlertidig stoppet.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, men tre personer ble sendt til rutinemessig helsesjekk etter å ha pustet inn noe røyk. Den ene grabbben, som blander og fôrer ovnen med avfall sto i full fyr og er ødelagt. En kvern som sto i tømmehallen er helt brent ut, det samme er det tidligere nevnte kullfilteret. Selve administrasjonsbygget og prosesshallen er ikke berørt av brannen.

Under brannen kunne vi høre mange små smell. Det viste seg å skyldes antennelse spraybokser som sto klare til videre håndtering. Det var en person som oppholdt seg i tømmehallen da brannen startet, men han kom seg raskt ut.

Vi har nå kontroll over anlegget og oversikt over skadene den forårsaket. Nødvendig rydding og vasking er utført slik at det ikke medfører HMS-risiko å ferdes i tømmehallen. Vi åpner for mottak av avfall som normalt fra fredag morgen (26. juni).  Dette gjelder alle fraksjoner som kan tømmes i tømmelukene.

Vi er ikke i stand til å gjenoppta mottak av stykkgods(Farlig avfall) inntil videre. Vi jobber med å få på plass en løsning for å kunne starte mottak av stykkgods, men må komme tilbake til dette når det er klart. Vi anmoder om at det avfallet som er lagret over de siste dagene hos våre kunder fordeles utover i neste uke for å unngå trafikkork i tømmehallen på fredag.

Vi beklager det inntrufne og håper på forståelse for logistikkordningen som er midlertidig iverksatt på levering av avfall.