Snarveier:
Om Returkraft

Rammevilkår for CCS

Skrevet av:
Linn O. Valle
Publisert:
20.3.2024
Prosjektdirektør for CCS på Returkraft, Benedichte Limmesand Hellestøl, presenterer Returkrafts CCS-prosjekt

Denne uken har vi hatt hyggelig besøk fra Kommunalutvalget i Kristiansand med fokus på CCS for avfallsforbrenning og rammevilkår som muliggjør realisering av CCS-prosjekter.

Status, karbonfangst og -lagring på avfallsforbrenning

Som mange kanskje har fått med seg, er det hovedsakelig utfordringer knyttet til rammevilkår og manglende støtteordninger for finansiering av karbonfangst og -lagring (CCS) som utgjør det største hinderet for realisering av CCS-prosjekter på avfallsforbrenning i Norge.

Den siste tiden har vi sett en del positiv utvikling. For eksempel ble det nylig kjent at EU nå anerkjenner fangst av CO₂ med biogent opphav som permanent fjerning. Dette innebærer en mulighet for at forbrenningsanlegg som fanger CO₂ fra røykgassen kan selge negative utslipp.

Likevel er det fortsatt lang vei å gå før eventuell realisering av CCS-prosjekter på avfallsforbrenningsanlegg blir mulig. Dialog mellom myndigheter og industri er viktig for å få løftet frem aktuelle problemstillinger og mulige løsninger, og dette jobber vi med gjennom nettverket KAN - Klimakur for avfallsforbrenning.

I Danmark har man kommet litt lenger med å legge til rette for gode rammevilkår og støtteordninger, og forrige uke traff vi sammen med KAN-nettverket noen av våre danske kollegaer for å lære av deres prosesser.

- Våre kollegaer i Danmark delte mange nyttige erfaringer og kunnskap fra sine CCS-prosjekter som vi tar med oss hjem og kommer til å ha nytte av i vårt arbeid. Det var også interessant å møte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen og få et innblikk i danske rammevilkår, slik at vi kan foreslå nyttige løsninger herfra til egne myndigheter. Alt i alt var det en svært nyttig tur, forteller Benedichte Limmesand Hellestøl, Prosjektdirektør for CCS på Returkraft.

Erfaringene kommer godt med i tiden fremover. Allerede denne uken har vi hatt besøk av Kommunalutvalget i Kristiansand for å snakke om hvordan de kan bidra til at det blir fortgang i arbeidet med rammevilkår som kan muliggjøre realisering av CCS-prosjekter.

Omvisning ved prosjektleder for CCS, Ketil Bergmann

I løpet av besøket fikk Kommunalutvalget også se fangstpiloten på Returkraft. I denne pilotmodellen, laget av AirProducts, testes det for tiden ut CO₂-fangst ved bruk av membranteknologi på en liten mengde av røykgassen fra avfallsforbrenningen.