Snarveier:
Om Returkraft

Benedichte Limmesand Hellestøl blir prosjektdirektør for karbonfangst

Skrevet av:
Publisert:
2.11.2023

Benedichte Limmesand Hellestøl er ansatt som prosjektdirektør for karbonfangst ved Returkraft.

Hellestøl kommer fra jobben som prosjektutviklingssjef i Nye Veier, og starter i den nye jobben ved årsskiftet. Ansettelsen ble kunngjort av styreleder for Returkraft AS, Lars Petter Maltby, torsdag 2. november.

Som prosjektdirektør vil Hellestøl ha ansvar for overordnet koordinering av karbonfangstsatsingen opp mot Returkrafts eiere og eierkommuner, samarbeidspartnere og vertskommunen Kristiansand. Hun vil videre  ha det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av de ulike fasene i prosjektet i årene som kommer.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Les sak om Returkrafts satsing på karbonfangst.