Snarveier:
Om Returkraft

Driftsseminar 26.-27.april 2017

Skrevet av:
BW
Publisert:
16.1.2017

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_1950

Vi inviterer til driftsseminar på Returkraft. Vi ønsker å samle driftsoperatører og - teknikere til erfaringsdeling, diskusjon omkring felles problemstillinger, bygging av nettverk og ikke minst faglig påfyll. Seminaret vil bli en kompinasjon av foredrags og gruppearbeid. 

Første dag er tema HMS og drift. Mikael Lindberg og Ola Sjöland fra Jönköping Energi AB kommer. De vil fortelle om driftshavariet i 2016 der kjelen var ute av drift i 10 uker. Det vil bli gruppearbeid og den enkelte kan velge det tema som er mest relevant. 

Andre dag er tema ovnsregulering. Det vil bli sendt ut informasjon om hvem foredragsholder blir. Gruppearbeidet vil omfatte erfaringsutveksling knyttet til problemstillinger som produksjon, luftregulering, korrosjon og hvilke konsekvenser anleggene har erfart med god/dårlig ristregulering. Gruppene blir delt inn etter type kjel de arbeider med. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. 

Påmelding (påmeldingen er avsluttet)

Invitasjon til driftsseminar på Returkraft