Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft klar for ny vedlikeholdsstans

Skrevet av:
Publisert:
12.8.2022
Under revisjonsstansen pågår arbeider så å si overalt på anlegget. Her ser vi, gjennom en inspeksjonsluke, et glimt av en arbeider som har arbeidsoppdrag inne i selve ovnen (arkivbilde av Kjell Inge Søreide).

Lørdag 13. august kl. 12.00 går Returkraft i gang med den årlige vedlikeholdsstansen - eller revisjonsstans - som det egentlig heter. Da stenges anlegget, og bålet i ovnen slukkes. Under en revisjonsstans pågår det arbeider i nesten alle deler av anlegget. Noen sjekker ut forbrenningsanleggets «tilstand», mens andre utfører nødvendig planlagt vedlikehold.

I år vil revisjonsstansen vare i ca. 6 uker, mot 2-3 uker tidligere år.  Vedlikeholdssjef Odd Olav Pettersen forklarer dette slik:

  • Bakgrunnen for at revisjonsstansen nå i 2022 blir lenger enn normalt, er at vi i år også skal sluttføre prosjektarbeidene knyttet til gjenoppbyggingen etter eksplosjonen som rammet anlegget i juni i fjor.
  • Den største jobben blir skifte av kranbanen i avfallsbunkeren, noe som tar ca. 4 uker. I den forbindelse fant vi ut at vi like gjerne kunne gjøre ekstra vedlikehold i år, og har med det forberedt hele 326 arbeidsordre, avslutter Pettersen.
    I løpet av perioden revisjonen varer vil det være innom rundt 200 gjestearbeidere for større og mindre arbeider fordelt på gjenoppbyggingsprosjektet og revisjonsarbeidet. Dette krever stort fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er beregnet at det daglig vil avholdes ca. 1-2 sikkerhetskurs, i tillegg til at det vil bli gjennomført daglige vernerunder. Verneombud Gina Nordsveen og HMS- og Kvalitetssjef Heidi B. Nilsen, har derfor travle dager med å forberede seg til dette viktige arbeidet.

3 ansatte i dialog. Foto.
HMS- og Kvalitetssjef Heidi B. Nilsen og Verneombud Gina Nordsveen planlegger gjennomføring av sikkerhetskurs med servicekoordinator Lisbeth Røiseland i Informasjonssenteret.

Driftssjef Tore Jan Hodnemyr er også svært fornøyd med at anlegget snart vil være i «tipp-topp» stand igjen; ikke bare i prosessen, men også for selskapets driftsoperatører som snart kan flytte inn i det gjenoppbygde kontrollrommet i 6. etasje.

Ansatt viser frem et rom under arbeid. Foto.
Driftssjef Tore Jan Hodnemyr ser frem til at det nye kontrollrommet står ferdig.

- Vi gleder oss til at anlegget igjen fremstår som et av de flotteste i Europa, og at driftssituasjonen vil være normal på anlegget. Dette betyr mye for samfunnet og aktørene i avfallsmarkedet, og selvfølgelig for også arbeidsmiljøet internt på Returkraft, sier en strålende fornøyd driftssjef i det han viser frem det som skal bli det fremtidige kontrollrommet.