CO2-fangst i vinden
Skrevet av
Heidi Bjørkehaugen Nilsen
Publisert:
26/2/2020
Leder for strategisk vedlikehold, Jostein Mosby, og adm.dir ved Returkraft, Odd Terje Døvik ved "stussen" som karbonfangstanlegget kan tilkobles (Foto: Torbjørn Leidal)
Returkraft er i medienes søkelys om dagen angående planene om å etablere karbonfangstteknologi på anlegget. I denne bloggen samler vi nyhetsartiklene om saken.