Snarveier:
Om Returkraft

Foreldre- og foresattedag med bedriftsbesøk og omvisning

Skrevet av:
Publisert:
12.1.2024
Foto av et menneske som står med ryggen til kamera og ser mot en rekke skjermer og teknologiske innretninger i et kontrollrom

Er du foresatt til en 10.klassing som snart skal velge videregående utdanning? Da har vi lyst til å invitere deg til et helt spesielt bedriftsbesøk hos oss!

Prosessindustrien byr på mange muligheter

Det kan være vanskelig å veilede ungdom i valg av utdanningsretning, dersom man ikke kjenner til ulike yrkes- og fagmuligheter som kan passe for den enkelte. Sammen med Eyde-klyngen ønsker vi å bidra til at flere foresatte kjenner til yrkesmuligheter som finnes innenfor prosessindustrien på Sørlandet.

Bedriftsbesøk på et prosessanlegg kan gi innsikt og inspirere

Vi inviterer derfor foresatte til 10.klassinger i Agder til et bedriftsbesøk og omvisning på vårt anlegg 30.01.2023. Besøket foregår på kveldstid, og deltakelse er gratis.

I løpet av bedriftsbesøket vil vi fortelle om bedriften vår, men også om prosessindustri generelt her på Agder. Vårt mål med besøket er at foresatte drar herfra med mer innsikt om hvilken kompetanse som etterspørres i prosessindustrien i dag, og hvilke utdanningsløp som ligger bak. I tillegg gleder vi oss til å vise hvordan det er å jobbe på et høyteknologisk energigjenvinningsanlegg som Returkraft.

Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med vår bedriftspedagog Gina Nordsveen på telefon 90 93 29 70 eller e-post gn@returkraft.no.

Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du på Eyde-klyngen sin nettside.