Snarveier:
Om Returkraft

Korona-situasjonen på Returkraft

Skrevet av:
Publisert:
3.4.2020
Covid-19. Foto: CDC, Alissa Eckert

Selv om samfunnet generelt mer eller mindre har stoppet opp, produseres det stadig avfall. Avfallshåndtering er, av helsemyndighetene og Miljødirektoratet, definert som en samfunnskritisk funksjon og Returkraft strekker seg langt for å ivareta den daglige driften.

Returkraft har derfor etablert en egen beredskapsplan på to nivåer: Nåværende situasjon og hva som skal gjøres ved et eventuelt smitteutbrudd blant de ansatte.

For øyeblikket er ikke driften av selve forbrenningsanlegget berørt av korona-situasjonen, men det er gjort en rekke forebyggende tiltak. Blant annet er alle eksterne besøk til anlegget avlyst, møtevirksomheten strupet inn til et minimum, vi har utstrakt bruk av hjemmekontor og stengt av fellesarealer som ikke er nødvendig for å opprettholde drift.

Dersom et smitteutbrudd skulle ramme så mange av Returkrafts ansatte at det vil gå ut over normal drift, vil vi måtte sette i gang en storstilt beredskapsplan: 10 medarbeidere vil settes i karantene inne på selve anlegget, og ivaretar døgnkontinuerlig drift i inntil to uker. I denne perioden får ingen forlate eller komme inn på anlegget uten at dette er tvingende nødvendig av helsemessige eller andre kritiske årsaker.

Vi har en liste med 10 frivillige som er klare til å steppe inn dersom behovet skulle oppstå. Skulle det etter den første to-ukers perioden ikke være mulig å erstatte disse arbeiderne med 10 nye personer for en ny 14-dagers periode, må vi slukke bålet og stenge ned driften av anlegget. Avfallsbunkeren ville da være full etter et 8-10 dager. I sum betyr dette at våre leverandører får en periode på nesten fire uker fra vår «kriseplan» iverksettes og til mottaket stopper.

Siden Returkraft er det eneste forbrenningsanlegget for avfall i regionen vil en lengre driftsstans få store og uoversiktlige konsekvenser. Når det ikke er åpenbart hvilke andre behandlings- eller lagringsløsninger som vil være tilgjengelige i en krisesituasjon, er Returkrafts ansatte villige til å strekke seg langt for å sikre driften av anlegget.

Sannsynligheten for at den storstilte beredskapsplanen vil komme til anvendelse minsker med tiden ettersom vi nå har vært skjermet fra hverandre i stor grad i mer enn to uker. De nasjonale myndighetene har signalisert at de vil kunngjøre eventuelle endringer eller forlengelse av de eksisterende tiltakene rett etter påske. Vi vil i etterkant av det vurdere våre egne tiltak.