Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft etablerer skandinavisk strategisk samarbeid om karbonfangst

Skrevet av:
Publisert:
17.2.2020
Returkraft har et av de største punktutslippene av CO2 i Kristiansand. Det vil vil gjøre noe med!

Returkraft har inngått en strategisk samarbeidsavtale om karbonfangst med forbrenningsanlegg i Bergen og København. Avtalen handler om utveksling av informasjon, fordeling av arbeidsoppgaver, og utvikling av tekniske og kommersielle løsninger for fangst, bruk og lagring av CO2.

Samarbeidsavtalen er kommet i stand på Returkrafts initiativ, og administrerende direktør Odd Terje Døvik er svært fornøyd med å ha fått den på plass:

-       Våre CO2-utslipp er et direkte resultat av avfallet vi alle er med på å produsere. Det er slikt sett ikke Returkrafts «skyld» at utslippene er så store. Men det er nå engang her hos oss utslippet finner sted, og det vil vi være med å ta ansvar for. Når slår vi våre ressurser sammen med gode kolleger i Bergen og København, og har forventninger til at det skal gi resultater som vil komme miljøet til gode!

Avtalepartnerne har uavhengig av hverandre foretatt innledende undersøkelser knyttet til CCUS. Undersøkelsene viser at det foreligger løsninger både for fangst, bruk og lagring av CO2, men at hele området fremdeles er under utvikling og at det kun i svært liten grad foreligger bærekraftige verdikjeder. Samtidig er sakskomplekset svært omfattende, og mulige løsninger svært kostbare. Ved å samarbeide på denne måten kan partnerne dekke en større del av saksområdet, og være aktiv på flere arenaer enn man ville klart på egenhånd.

De tre partnerne; BIR forbrenningsanlegg i Bergen, ARC forbrenningsanlegg i København og Returkraft i Kristiansand, driver avfallsforbrenningsanlegg som hver for seg representerer betydelige punktutslipp av CO2. Anleggene er eid av kommuner som på sin side har store ambisjoner og forpliktelser knyttet til reduksjon av klimautslipp.Dette gjør anleggene til interessante kandidater med tanke på å etablere løsninger for karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS = Carbon Capture Usage/Storage).

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, berømmer Returkraft for initiativet,og understreker at karbonfangst står høyt også på den nye kommunens dagsorden:

-       Vi har bystyrevedtak på dette, og konstaterer i likhet med mange andre at karbonfangst er heltnødvendig for at vi skal nå våre klimamål. Vi er Returkrafts største eier, og anlegget ligger i vår kommune. Da sier det seg selv at dette er noe vi er opptatt av!

Skisland legger til at kommunen vil følge dette nøye framover, og støtte opp om samarbeidsavtalen gjennom kontakt med den politiske ledelsen både i Bergen og København.