Snarveier:
Om Returkraft

Er vi slappe?

Skrevet av:
BW
Publisert:
19.1.2016

Hva er grunnen til at folk ikke kildesorterer? I dagens avis (Fædrelandsvennen 19.01.16) kan vi lese at hver av oss kaster i gjennomsnitt 96 kilo mat i året. Et svimlende og pinlig tall. Ikke nok med at vi kaster enorme mengder mat, så vi bryr oss heller ikke om å tenke miljø. Det står at «folk er slappe og gidder ikke sortere avfallet sitt». Hmm, er vi virkelig så late og bryr vi oss så lite? Det er ikke bare privatpersoner som kaster mat, men hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Det er i følge Avfall Norge ikke bare et ressursproblem, men også et miljøproblem. 

De fem siste årene har vi hatt opp mot 3000 besøkende på Returkraft i året. Skoleklasser får trent seg på å kildesortere og det viser seg at de voksne har like godt av å trene seg på dette som de unge. Men hvordan kan vi vi bli flinkere til å sortere? Vi er kanskje bedagelig anlagt, men å kaste mat i brun dunk bør være overkommelig. For å få ned tallet, må vi vite noe om hvorfor folk kaster så mye i restavfallet. Returkraft har gjennom et samarbeid med Lektor2 og UiA gitt en 8.klasse på Samfundets skole i Kristiansand i oppgave å undersøke dette. De har med stort engasjement satt i gang planleggingen. I løpet av et par måneder vet vi mer om vi er late eller om mangel på kildesortering bunner i noe annet. 

Mye tyder i hvert fall på at vi med fordel kan øke kunnskapen vår om kildesortering. Men kanskje kunnskap ikke er nok. Studentene som kaster mest mat i restavfallet er generasjonen som er lært opp til kildesortering både i barnehage og skole. Men det ser ikke ut som det har hjulpet særlig. Kanskje vi bør følge Frankrike sitt eksempel og lage et forbud mot å kaste mat

Mens vi venter på at elevene på Samfundets skole fullfører oppdraget sitt, skal i hvert fall vi brenne for miljøet med å lære opp dagens ungdom i kildesortering. Så er det kanskje ikke så dumt å reflektere over om mat i det hele tatt skal kastes?