Snarveier:
Om Returkraft

Om å klandre sykehuset for sykdom

Skrevet av:
Publisert:
9.8.2018

Det er ingen hemmelighet at Returkraft har utslipp som påvirker miljøet.

Når vi likevel betegner Returkraft som en miljøbedrift, kan det best av alt sammenlignes med vårt forhold til sykehuset. Ingen av oss ville drømme om å klandre sykehuset for at sykdom finnes. Sykehusene er ikke en del av problemet; de er en del av løsningen.

Slik er det med Returkraft også. Når det finnes spor av tungmetaller i våre utslipp, er det fordi noen har kastet noe som inneholder tungmetaller i restavfallet. F.eks en mobiltelefon, eller en gammen FM-radio. Vi har et ekstremt effektivt og avansert renseanlegg. Når det likevel finnes spor av svovel og klor i våre utslipp, er det fordi ting som inneholder disse stoffene er kastet i restavfallet, f.eks en gipsplate, eller en gjenstand laget av PVC-plast. Det beste du kan gjøre for å bidra til å holde våre utslipp nede er å sortere avfallet så samvittighetsfullt som mulig.

Så har vi utslipp som følger av selve forbrenningen. Vi slipper ut store mengder CO2, og mye av dette er fossil CO2, fordi vi brenner oljebaserte produkter, f.eks plast. Her kan du hjelpe oss ved å levere plasten til gjenvinning, eller enda bedre, unngå å bruke plast.

Likevel er Returkrafts CO2-utslipp lavere enn om tilsvarende avfall ble lagt på deponi. Returkrafts utslipp er en følge av at vi lever i et samfunn der hver og en av oss forbeholder oss retten til å kaste ca et halvt tonn restavfall pr år. Returkraft forsøker å begrense de negative virkningene av dette. Men ansvaret for utslippene må vi alle bære.