Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft er ingen utslippsynder!

Skrevet av:
Publisert:
27.9.2019
Foto: Kjartan Bjelland

I Fædrelandsvennens omtale av Kristiansands miljøregnskap blir Returkraft omtalt som en «utslippssynder». Adm.dir Odd Terje Døvik forklarer hvorfor det er meningsløst å klandre Returkraft for disse utslippene.

Leserinnlegg til Fædrelandsvennen av Adm.Dir Odd Terje Døvik (publisert 04.09.19):

I omtalen av Kristiansands miljøregnskap blir Returkraft omtalt som en «utslippssynder» (Artikkel i Fædrelandsvennen 01.09.19). Og det er korrekt at våre CO2-utslipp er betydelige; ca 130. 000 tonn pr år, hvorav ca 40-45% stammer fra fossile kilder.

Hvis våre eiere ønsker det kan vi kutte disse utslippene med én gang. Da må i så fall innbyggerne på Agder, og de andre som leverer avfall til oss, finne andre måter å kvitte seg med søpla på.

Før i tida ville deponi vært et åpenbart alternativ. Det ville dessverre ført til enda større utslipp. Omregnet til såkalte «CO2-ekvivalenter» ville deponering av det avfallet som Returkraft i dag brenner resultert i en utslippsøkning på ca 20%, fordi avfall på deponi avgir metangass, som er en svært skadelig klimagass.

Nå er imidlertid ikke deponi noe alternativ, for det har vært forbudt i Norge siden 2009. Uten Returkraft måtte derfor kommunene på Agder gjort som en rekke andre norske kommuner, og sendt avfallet til Sverige for å brennes der. Det ville selvsagt ført til samme utslipp som om avfallet ble brent hos Returkraft, men ville ikke dukket opp i noen norske klimaregnskap.

For klimaet ville likevel skaden være den samme, for CO2-utslipp er et globalt problem som rammer alle, uavhengig av hvor utslippet skjer og hvem som må stå til regnskap for det.

Det blir uansett meningsløst å klandre Returkraft for disse utslippene. Det er ikke Returkrafts «skyld» at vi slipper ut CO2. Det er et ansvar hver og en av oss må bære, så lenge vi forbeholder oss retten til å kaste nærmere 500 kilo restavfall pr hode pr år!

Når alt det er sagt er det et faktum at Returkrafts utslipp representerer et av de største punktutslippene i hele regionen. Det gjør det svært interessant å vurdere muligheten for å fange og lagre denne CO2-en. Derfor deltar Returkraft i nasjonale og internasjonale prosjekter som har nettopp dette for øye. Ikke fordi utslippene er vår skyld, men fordi vi bokstavelig talt brenner for miljøet og ønsker å bidra til at miljøavtrykket fra avfallet blir så lavt som mulig!