Snarveier:
Om Returkraft

Returkrafts nye virksomhetsstrategi – Sammen skaper vi en grønn og trygg framtid

Skrevet av:
Publisert:
21.6.2023
Grafikk som illustrerer og oppsummerer virksomhetsstrategien

Returkraft har den siste tiden jobbet med å utarbeide ny virksomhetsstrategi. Strategien er et viktig veikart for organisasjonen. Den legger premissene for hvordan vi skal løse samfunnsoppdraget med å energigjenvinne restavfall på vegne av innbyggerne i Agder, i et marked og samfunn i endring.

Tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger

Strategien er resultatet av et tett og tverrfaglig samarbeid i hele organisasjonen, gjennom arbeidsgrupper organisert på tvers av avdelinger. Dette har gitt oss muligheten til å utnytte den brede og dyptgående kompetansen i organisasjonen for å sikre at strategien er relevant, robust og fremtidsrettet.

Les virksomhetsstrategi for Returkraft (PDF)

Særskilt fokus på organisasjonskultur og verdigrunnlag

Returkraft er ikke bare et forbrenningsanlegg for restavfall, men en miljøløsning som bidrar til et bedre samfunn for alle som bor i Agder. Vi tar hånd om avfallet som ikke kan materialgjenvinnes, og omdanner det til ren energi. Vi vet at våre felles verdier er avgjørende for å oppfylle dette samfunnsoppdraget på en effektiv og god måte. Derfor har vi hatt stort fokus på organisasjonskultur da vi utviklet den nye strategien. Gjennom en organisasjonskultur som vektlegger verdier som inkludering, pålitelighet, engasjement og åpenhet skal vi sørge for at Returkraft energigjenvinner avfall på en økonomisk, stabil og bærekraftig måte.

Og selv om vi i aller høyeste grad fortsatt kan si at Returkraft «brenner for miljøet», har vi også valgt å oppdatere visjonen vår. Gjennom den nye visjonen «Sammen for en grønn og trygg framtid» ønsker vi å vise at vi bryr oss om både mennesker og miljø.

Satsingsområder

Vi har definert noen satsingsområder i strategien som blir viktige for oss i tiden fremover. Satsingsområdene sørger for at vi kan jobbe målrettet med tiltak som gjør Returkraft til en god arbeidsplass for våre ansatte og en stabil, pålitelig og klimanøytral samarbeidspartner for kunder, eiere og leverandører.  

I tillegg til å utvikle organisasjonskulturen, skal vi de neste årene også videreutvikle bærekraftige, trygge og lønnsomme løsninger i verdikjeden vår. Økt bruk av datadrevet innsikt skal sørge for at vi kan optimalisere prosesser og daglig drift. Sammen med sentrale interessenter ønsker vi også å akselerere fremdriften i det grønne skiftet, ved å etablere et anlegg for karbonfangst.

Målene våre for fremtiden er ambisiøse og gir oss noe å strekke oss etter. Gjennom kontinuerlig utvikling håper vi å være et forbilde innen bærekraftig avfallsforvaltning, og vi gleder oss over oppgaven med å levere miljøvennlig energi og ressurser til samfunnet.