Snarveier:
Om Returkraft

Karbonfangst: Ikke bare for Oslo

Skrevet av:
Publisert:
5.10.2020

Byrådsleder Raymond Johansen er lei seg for at regjeringen ikke vil fullfinansiere et karbonfangstanlegg på Klemetsrud i Oslo. Uten slik karbonfangst vil det ifølge byrådslederen ikke være mulig for Oslo å nå sine klimamålsettinger.

Jeg skjønner at Raymond er skuffet, men det har han ingen grunn til. Regjeringen har nemlig lovet å bidra med hele 3 milliarder i investeringsstøtte til et anlegg på Klemetsrud, gitt at Fortum Oslo Varme - som eier anlegget - kommer opp med 3,8 milliarder fra andre kilder. 3 milliarder er et betydelig bidrag, som alle andre byer ville jublet for. Problemet er bare at Raymond og Fortum hadde sett for seg at staten skulle ta hele regningen. Det kommer ikke til å skje. Og det skulle bare mangle. For det er ikke bare Oslo som har store klimaambisjoner. Det er ikke bare Oslo som har et forbrenningsanlegg med betydelige CO2 utslipp. Det er ikke bare Oslo som vil få problemer med å nå målene uten karbonfangst. Vi har 8-10 store forbrenningsanlegg i Norge, som samlet slipper ut mer enn en million tonn CO2 årlig. Ingen av disse anleggenes vertskommuner vil nå sine klimamål utenkarbonfangst. Men bortsett fra Oslo er det ingen av disse kommunene som har forventet at staten skulle betale for hele gildet. Bortsett fra Oslo er både Kristiansand, Trondheim, Bergen og alle de andre innforstått med at de selv også må bidra. I det perspektivet er regjeringens beslutning en gladnyhet. For med full finansiering av et fangstanlegg i Brevik, og etablering av en helverdikjede som inkluderer transport og lagring av CO2, har regjeringen gitt et formidabelt startskudd for en ny epoke i norsk klima- og miljøpolitikk. Når de samtidig stiller Fortum Oslo Varme og – forventer vi - alle andre anleggseiere i utsikt til en betydelig statlig støtte, er det ingen grunn til å henge med nebbet. Tvert imot. Nå handler det om å sette fart og få flere prosjekter på beina. Regjeringen fortjener ros, ikke ris, for sin beslutning. Den er klok, framtidsrettet og tar hele landet på alvor. Ikke bare Oslo.