Snarveier:
Om Returkraft

Jenter & Teknologi bedriftsbesøk på Returkraft

Skrevet av:
Publisert:
16.11.2023
En gruppe skoleelever ikledd verneklær som ser opp på en flygende drone inne i et industribygg
I løpet av besøket fikk elevene blant annet se hvordan Returkrafts vedlikeholdsinspeksjoner kan gjøres enda bedre ved bruk av drone

Onsdag 15. November inntok nesten 50 jenter fra 9. trinn på Vennesla ungdomsskole Returkraft.

Besøket var i regi av Jenter & Teknologi, et prosjekt som jobber for å øke kvinneandelen i teknologi- og yrkesfagsutdanninger.

I løpet av besøket fikk jentene et innblikk i noen av de forskjellige yrkesmulighetene som finnes på vårt energigjenvinningsanlegg gjennom møter med ansatte, undervisningsopplegg og omvisning inne i prosesshall og kontrollrom.

Selv om Returkrafts besøkstjeneste allerede tar imot en rekke skolebesøk hvert år i egen regi, er det viktig for oss å bidra på Jenter & Teknologi sine arrangementer. Med både fysiske og digitale arrangement for jenter mellom 13 og 19 år når prosjektet årlig ut til omtrent 15 000 ungdommer, og gir dem et innblikk i ulike løsninger som fagarbeidere og teknologer er med på å skape i ulike næringer.

Elever i et auditorium ser på en presentasjon med opptak av en droneinspeksjon inne i en forbrenningsovn
Elevene lærer om droneinspeksjon i forbindelse med vedlikehold på et prosessanlegg.
Fargerike legoklosser strødd utover en arbeidsbenk til bruk i en praktisk oppgave
Legokonkurranse