Snarveier:
Om Returkraft

Returkraft er landets friskeste gjenvinningsbedrift

Skrevet av:
Heidi B Nilsen
Publisert:
18.1.2018

Returkraft er landets friskeste gjenvinningbedrift målt i sykefravær.

I 2017 var det totale sykefraværet ved det interkommunale forbrenningsanlegget på lave 1,62 prosent. Gjennomsnittet for norske industribedrifter er på 4,8 prosent. Gjenvinningsbedriftene lå noe høyere; 5,82 prosent, ifølge tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Industribedriftene i Vest-Agder lå i snitt på 5,1 prosent sykefravær i 2017, ifølge en fersk statistikk fra NAV. 

– Returkraft har oppnådd imponerende resultater. Et fravær på 1,62 prosent er helt i toppsjiktet, uansett bransje, sier seniorrådgiver Egil Lindekleiv i NAV Vest-Agder. 

De siste fem årene har sykefraværet ved Returkraft vært under to prosent, noe som er rekordlavt for bransjen. Bedriften har rundt 40 ansatte, hvorav 16 som jobber skift. 

– Vi har det laveste registrerte sykefraværet blant Norges forbrenningsanlegg og ligger langt under snittet for gjenvinningsbransjen forøvrig. Vi er svært fornøyd med resultatet, ikke minst på bakgrunn av at Returkraft har døgnkontinuerlig drift med mye skiftarbeid. Vi jobber målrettet med HMS-tiltak for å skape et sunt arbeidsmiljø, der folk trives, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik. 

Kjetil Mikaelsen, hovedtillitsvalgt ved Returkraft AS, har følgende forklaring på at ansatte så sjelden melder seg syke: 

– Bedriftsledelsen prioriterer arbeidet med å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø. Vi har skiftplaner som fordeler belastningen med helge-  og nattarbeid optimalt. Jobbrotasjon og muligheter for fleksible arbeidstidsordninger er med på å gjøre arbeidsdagen mer variert og mindre belastende, sier Mikaelsen. 

To smilende mennesker inne i prosessanlegg. I bakgrunnen jobber to personer med mekanisk arbeid. Foto.
– Det blir mindre sykefravær når folk trives på arbeidsplassen, sier hovedtillitsvalgt Kjetil Mikaelsen og hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen i Returkraft AS i Kristiansand (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner).

Hovedverneombud Heidi Bjørkehaugen Nilsen tror ledelsens fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet har stor betydning. 

– Vi har gode rutiner for varsling av uønskede hendelser, og alle medarbeidere oppfordres til å foreslå forbedringstiltak. Ledelsen er flinke til å følge dette opp, og ansatte opplever å bli sett og hørt. Dessuten har vi et aktivt bedriftsidrettslag og ei mekkegruppe for teknisk interesserte. Returkraft er en arbeidsplass der folk gjerne vil være, sier Nilsen.