Snarveier:
Om Returkraft

En bærekraftig utvikling med energigjenvinning

Skrevet av:
BW
Publisert:
5.12.2016

Vi lever i en tid hvor vi tydelig ser at livsstilen til de fleste av oss setter altfor store krav. Det grønne skiftet er uten tvil en nødvendighet. Vi ser at vi må gå fra en lineær økonomi til en sirkulær om vi ønsker å bevare jordkloden for fremtidige generasjoner. 

Vi ser forferdelige eksempler på at avfall truer miljø og klima, men vi ser også gode eksempler på  at avfall er del av løsningen på de store klimautfordringene vi har. Statistikker viser f.eks. at med dagens ressursbruk, vil det om få år være slutt på gull og andre metaller. Men om vi blir flinkere til å resirkulere og tar opp kampen mot søppelfyllinger, vil vi kunne ivareta ressursene og den sirkulære økonomien vil få. 

Returkraft har et slagord som sier at "Vi brenner for miljøet". Hvordan passer avfallsforbrenning inn i den sirkulære økonomien når vi brenner opp ressursene? Avfallsforbrenning handler om to viktig ting i den sirkulære økonomien. For det første er det særdeles viktig å fjerne miljøgiftene på en forsvarlig måte. Ingen av oss ønsker at tungmetaller skal blande seg inn i den resirkulerte plasten. For det andre er det avfallet som ikke kan resirkuleres erstatter bl.a. kullkraften. Hever vi blikket, vil vi se at nettopp dette vil gi en enorm klimagevinst i Europa og ellers i verden.