Snarveier:
Om Returkraft

Slik kommer Returkraft styrket ut av krisen

Skrevet av:
Eirik Vigsnes
Publisert:
1.12.2021
– Gjennom gjensidig tillit og godt samarbeid gjenreiser vi et sterkere Returkraft, sier (f.v.) adm. sjef Marit Løvland, Arnfinn Poulsen, hovedtillitsvalgt for operatørene, Gina Nordsveen, verneombud og Svein Terje Grønnestad, AMU-leder.

Eksplosjonsulykken i sommer rystet Returkraft i grunnvollene, og tiden etter ulykken har vist hvor viktig samarbeid og kommunikasjon er for å gjenoppbygge en robust organisasjon.

Det fastslår både tillitsvalgte og ledelse i bedriften, seks måneder etter den dramatiske hendelsen. Under nedstengningen og gjenoppbyggingen i høst har et nytt og bedre samarbeidsklima utviklet seg.

– Den tragiske ulykken har ført oss nærmere hverandre. Vi ble minnet om at vi står i dette sammen. Det har resultert i en mer åpen dialog med ærlige tilbakemeldinger og gjensidig respekt, sier verneombud Gina Nordsveen.

Vi treffer Gina og tre av hennes kollegaer; Arnfinn Poulsen, tillitsvalgt for operatørene, Svein Terje Grønnestad, leder for AMU og Marit Løvland, som er administrasjonssjef og HR-ansvarlig i Returkraft. De oppsummerer halvåret som er gått og konstaterer at mye positivt har skjedd med arbeidsmiljøet.

Samle troppene

Svein Terje i AMU sier det var mer enn bare vegger og tak som trengte reparasjon etter gasseksplosjonen i mottakshallen 24. juni. Den laget også sprekker i arbeidsmiljøet.

– Mange av oss var tett på det som skjedde. To arbeidsulykker med ett års mellomrom ble tøft å takle, og det var mange spørsmål som trengte svar, sier Svein Terje.

Etter sommerferien begynte ting å skje. Bedriften hadde behov for et forum der ansatte kunne ventilere ut sin frustrasjon, frykt og mistillit. Et forum der det var takhøyde for alle typer spørsmål, også de kritiske.

– AMU ble den møteplassen vi trengte. Fra å være et organ få ansatte hadde noe forhold til, ble det betydningsfullt og handlingskraftig. AMU tok opp viktige saker og ble et kraftfullt verktøy for å få til endring, sier Svein Terje.

Fire ansatte ikledd verneutstyr poserer for fotograf inne i prosessanlegg. Foto.
– Vi står sammen om gjenreisingen av Returkraft, sier denne kvartetten; (bak f.v) Marit Løvland adm. sjef, Arnfinn Poulsen hovedtillitsvalgt for operatørene og Gina Nordsveen, verneombud. Foran; AMU-leder Svein Terje Grønnestad.

Beslutningskraft

Arnfinn sier at AMU sørget for at internkommunikasjonen ble løftet til et helt annet nivå enn før eksplosjonen. AMU har tre representanter for ansatte og tre fra arbeidsgiver og ledervervet går på omgang.

– Tidligere anså mange AMU for å være et ledelsesstyrt forum som drev med mange trivialiteter. I høst har vi sett at forslag fra gulvet er blitt tatt på alvor, og at det som blir besluttet i AMU, lojalt blir fulgt opp av ledelsen. Det har styrket tilliten mellom ansatte og ledelse, sier Arnfinn.

Han opplever at ledelsen er blitt mer åpen og ydmyk i forhold til utfordringene bedriften står i, og at det er blitt større takhøyde for å si sin mening.

Marit sier at mye har gått i riktig retning under gjenoppbyggingen. Avstanden mellom avdelingene er blitt mindre og dialogen mer inkluderende.

– Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at vi har bygd en sterkere organisasjon parallelt med den fysiske gjenoppbyggingen av bedriften. Vi har fått en sunnere bedriftskultur. Sammen avdekker vi risikoområder i driften og foreslår forbedringer i sikkerhetsrutiner, sier hun og legger til:

– Vi har felles mål for arbeidet vi gjør; å gjenreise en bedrift hvor ingen behøver å være engstelige for å gå på jobb, sier Marit.