Snarveier:
Om Returkraft

Bytter avfall for å få ut mer energi

Skrevet av:
Eirik Vågsnes, Fundament
Publisert:
29.10.2018
Odd Terje Døvik, adm. dir. i Returkraft, tar imot den første lasten med restavfall fra Telemark. Returlasten for sjåfør Jan Øivind Olsen og hans kolleger blir matavfall og aske.

15 kommuner i Agder og Telemark inngår tidenes byttehandel med søppel.

Hensikten er å få til en mer miljøvennlig og effektiv utnyttelse av avfallet. 11 kommuner i Aust-Agder skal nå levere alt matavfall til et biogassanlegg i Nissedal kommune i Telemark. Tre kommuner i Telemark, samt Åmli kommune i Aust-Agder har inngått avtale om å levere restavfall til Returkrafts interkommunale forbrenningsanlegg på Langemyr utenfor Kristiansand.

Avtalen betyr leveranser av rundt 2500 tonn matavfall til Indre Agder og Telemarks Avfallsselskap (IATA). Her blir matavfallet omdannet til varmt vann og elektrisk kraft i landsdelens eneste biogassanlegg. Returkraft får 5-6000 tonn restavfall fra rundt 10 000 husstander i kommunene Åmli, Nissedal, Drangedal og Nome. Det vil utgjøre 10 prosent av Returkrafts årlige mottak av restavfall fra husholdninger.

Bedre utnyttelse Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft AS, sier dette er en vinn-vinn avtale.

– Med denne bytteordningen sikrer vi en bedre og mer miljøvennlig utnyttelse av avfallet i landsdelen. IATA får mer matavfall til sitt biogassanlegg og vi får økt tilgang på restavfall fra husholdninger til vårt gjenvinningsanlegg. Det styrker våre driftsbetingelser og er god økonomi for begge parter, sier Døvik.

Roar Karlsen, daglig leder i IATA, er glad for at bytteavtalen nå er i havn.

– Vi har behov for mer matavfall til vårt biogassanlegg i Treungen. Det egner seg perfekt for biogassproduksjon og gjør at vi nå kan øke utnyttelsesgraden på anlegget. Vi får dessuten vesentlig kortere vei for levering av restavfall, som tidligere har gått med trailere til Sarpsborg i Østfold, sier Karlsen.

Effektiv transport

Det er de interkommunale avfallsselskapene SMG (Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle), LIBIR (Lillesand og Birkenes) og RTA (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei) som skal levere matavfall til biogassanlegget i Telemark. De er medeiere i Returkraft AS og har fram til i dag drevet egne komposteringsanlegg for biologisk avfall.

For å få til en mest mulig effektiv transport, skal vogntog som leverer restavfallet til Kristiansand, returnere til Telemark med matavfall. I tillegg kjøres det aske fra Returkrafts anlegg som skal brukes til toppdekke på avsluttede deponier i Telemark.

Utsiden av IATAS biogassanlegg med arbeidshaller og silo. Foto.
På IATAS biogassanlegg syd for Treungen i Telemark skal matavfall fra 11 agderkommuner omdannes til elektrisk kraft og varmt vann