Snarveier:
Om Returkraft

Om å snu ting på hodet

Skrevet av:
OTD
Publisert:
11.9.2014

Hvor utgangspunktet er galest, blir resultatet titt orignalest (Henrik Ibsen)

På mandag offentliggjorde miljødepartementet den nye selvkostforskriften. Dette er en forskrift vi har ventet lenge på, både fordi den er prinsipielt viktig, og fordi den i betydelig grad påvirker vår økonomi. Derfor har også Returkraft, sammen med andre, engasjert seg i saken.

I dagens utgave av Fædrelandsvennen er undertegnede sitert på at miljøminister Tine Sundtoft "snur alt på hodet" og ikke "skjønner hva hun snakker om". Tatt ut av sin sammenheng er det selvsagt ikke korrekt, og slik sett beklager jeg uttalelsen.

Med tanke på spørsmålet om "hvem som sponser hvem?" vil jeg midlertid fastholde at Sundtoft og hennes departement snur ting på hodet. De hevder nemlig at innbyggerne gjennom renovasjonsgebyret sponser mottaket av næringsavfall, og at dette er en form for ulovlig statsstøtte som må opphøre.

Sundtoft og departementet har som utgangspunkt at anlegget er fylt opp med avfall, hvorav drøyt halvparten kommer fra husholdningene og resten fra næringslivet. I den situasjonen vil Sundtofts nye regelverk føre til at innbyggernes kostnad går ned, fordi næringsavfallet da må bære en større andel av kapitalkostnadene enn det gjør i dag.

Men det er ikke dette som er utgangspunktet.

Utgangspunktet er nemlig det stikk motsatte. I utgangspunktet er ikke Returkrafts anlegg fylt opp med avfall. Husholdningsavfallet, som anlegget er bygd for å håndtere, fyller bare halve kapasiteten. Den ledige kapasiteten er der for å ta høyde for framtidig vekst. I utgangspunktet er det derfor slik at innbyggerne hefter for hele anlegget og alle kostnadene. Men fordi vi enn så lenge selger den ledige kapasiteten i markedet, og tjener penger på det, blir regningen til innbyggerne lavere enn den ellers ville vært. I år spares innbyggerne på denne måten for drøyt 40 millioner, som ellers ville blitt hentet inn gjennom renovasjonsgebyret.

Til spørsmålet om "hvem som sponser hvem?" svarer Sundtoft "husholdningene sponser næringslivet". Det gjør hun fordi hun og hennes departement har snudd saken på hodet. I realiteten går "sponsingen" andre veien. Det er næringslivet som sponser husholdningene. Og det er ikke ulovlig. Tvert imot har Sundstofts eget fagdirektorat så sent som i 2012 skriftlig uttalt at det er positivt ut fra et ønske om å bruke samfunnets ressurser på en fornuftig måte. Der er vi helt på linje!