Snarveier:
Om Returkraft

Future Bellatorum

Skrevet av:
BW
Publisert:
26.1.2016

Ingenting gleder oss mer enn når vi får henvendelser fra engasjerte skoleungdom som vil prøve å løse aktuelle problemstillinger. Future Bellatorum var en slik gruppe. I høst var de med på FIRST LEGO League, en kunnskapskonkurranse. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Future Bellatorum tok tak i problemet med metall i restavfallet og kom med gode løsninger for hvordan gjøre det enklere for folk å sortere ut metall. 

I avfallsnæringingen snakkes det mye om sirkulær økonomi. Jentegruppas problemstilling og løsning til problemet går som hånd i hanske i det grønne skiftet hvor det jobbes mot enda mer materialgjenvinning. Dette vil gi flere arbeidsplasser og ikke minst ta vare på de ressurser vi har. Vi nordmenn har et stort forbedringspotensiale på kildesortering. 

Til våren er det ny konkurranse, men med andre arrangører. De unge skal slippe til med sin kreativitet, engasjement og gründerevner. Da er det innovasjonscamp og tema er Nye energiformer og bærekraftig utvikling

Her er presentasjon av forskningsargbeidet til Future Bellatorum forskning. 

Vi heier på de unge!