Snarveier:
Om Returkraft

Årets revisjonsstans

Skrevet av:
BW
Publisert:
31.8.2015

Nå er det den tiden på året hvor alt tilsynelatende står helt stille, men det er langt i fra sannheten. Fra 1. september kl. 11 blir det slutt på brenning av søppel og ovnen skal kjøles. Luker og dører skal åpnes, og det hele kan settes i gang. Anlegget skal gjennom sin årlige revisjon. 

Jostein Mosby som er Returkrafts revisjonsleder, ser fram til endelig kan sette i gang. Han kan fortelle at 370 ulike jobber skal utføres og ca. 120 eksterne arbeidsfolk skal inn i løpet av de 16 dagene revisjonsstansen varer. Så mange som 173 av jobbene skal utføres av Returkrafts eget personale. Selv om stansen og arbeidet som skal utføres er nøye planlagt, er det alltid spennende å se hvor stor slitasjen av søppelforbrenninga har påført anlegget. I og med anlegget alltid er i drift ellers i året, kan det ligge noen skjulte overraskelser. Men dette har Mosby tatt høyde for.


Siden forrige revisjonsstans (september 2014), er det blitt brent på full kapasitet eller nesten 140 000 tonn med avfall. Det er det samme som foregående år, men ca. 8 % mer enn det to første driftsårene, noe som også betyr at slitasjen er stor. Mottaket av farlig avfall har økt og det blir spennende å se effekten av det inne i oven. Årets store jobber er bl.a. å styrke veggene i ovnen med nytt murverk og bytte deler av rista i bunnen. Rista avslører fort hvor gode eller dårlige innbyggerne på Agder har vært til å sortere ut aluminium det siste året. Sorteres ikke aluminiumen ut, smelter den og ødelegger rista. Det er svært uheldig med tanke på problemene som oppstår og kostnadene som det påfører, men ikke minst sett i et miljøperspektiv.