Snarveier:
Om Returkraft

Vi ønsker vår nye markedssjef velkommen

Skrevet av:
Linn Olea Valle
Publisert:
20.9.2023

Thomas Helle er ansatt som ny markedssjef ved Returkraft, og tiltrer stillingen 1. oktober.

Lang fartstid i avfallsbransjen

Helle har lang fartstid i avfallsbransjen. Han har blant annet erfaring fra salg og rådgivning av maskin- og teknologiløsninger til avfallsaktører, salgsledelse fra maskinleverandøren Gitmark, samt lederansvar fra stilling som Operativ leder i Lindum Vekst / Grønn Vekst.

Helle er utdannet med en Master of Science i plantevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet NMBU på Ås, og Diploma i Horticultural Management fra Lincoln University i New Zealand. Han har i tillegg en treårig utdannelse innen sveis- og stålkonstruksjon fra Sørlandets tekniske fagskole.

Etter å ha jobbet som teknologileverandør til avfallsbransjen i 16 år var Helle motivert for å søke nye utfordringer innen nedstrømsløsninger for avfallsfraksjoner, i et marked der fokuset på gjenvinning øker.  

I den nye stillingen som markedssjef på Returkraft kommer Helle blant annet til å ha operativt ledelsesansvar for den løpende markedsaktiviteten til selskapet og personalansvar for marked og mottaksapparatet.

-Hva motiverte deg til å søke på denne stillingen?

- Returkraft er et av Europas mest avanserte forbrenningsanlegg, og her har man muligheten for å kunne tilby kunder de beste behandlingsløsningene på markedet for avfall som ikke kan materialgjenvinnes.

Helle forteller videre at han ser frem til å knytte nye kunderelasjoner og jobbe tettere på aktørene i bransjen.

- Ikke minst fremstår Returkraft for meg som en spennende og inkluderende arbeidsplass, med nye kollegaer og i et fagmiljø som jeg tror jeg vil trives godt i.

Vi gleder oss til å få Thomas med på laget!