Bystyrebehandlingen utsatt
Skrevet av
OTD
Publisert:
19/1/2012

Bystyret i Kristiansand utsatte i går behandlingen av kommunerevisjonens rapport etter selskapskontrollen hos Returkraft AS. Rapporten, som ble offentliggjort 22.november i fjor, stiller blant annet spørsmål ved Returkrafts forståelse av selvkostregelverket. I tillegg kritiseres selskapet for å ha foretatt to såkalte "ulovlige direkteanskaffelser", dvs at det ved to anledninger er kjøpt inn tjenester uten forutgående anbudsprosess. 

Returkraft har avgitt en høringsuttalelse til kommunerevisjonen, og avventer inntil videre bystyrets behandling av saken. 

Les kommunerevisjonens rapport i sin helhet her.